HRANT DİNK?İ KİM ÖLDÜRTTÜ ?


Değerli okuyucular, yıllardır varlığı henüz tespit edilemeyen bir örgüt aldatmacası ile topluma ?cambaz?a bak? yaptırılıyor.

Kendi iç organlarındaki kir?in farkında olanlar, bağırsaklarımızı temizliyoruz nidaları ile neredeyse doğal afetleri dahi iddia edilen örgüt?e fatura etme gayretiyle, siyasi geleceklerinin rant hesaplarını yaparlarken masum insanlara da ahlaki ve hukuki olmayan gerekçelerle saldırıyorlar.

Bu günlerde, menfur Danıştay saldırısını, Ümraniye soruşturmasına bağlanmasındaki sürecin aynısı Hrant Dink davasının mahkeme kararından sonra yaşanmaya başlanmıştır.

Aklıselim her insan ülkemizde yaşananları çok iyi analiz edebilmekte ?Asıl Örgüt?ün, ?Sanal Örgüt? yaratarak her türlü kirli plan ve eylemi ona fatura etme gayreti içinde olduğunu algılayabilmektedir.

Hukuk pozitif bir bilimdir, temenni, niyet, tasavvur, tahmin ile sonuca varmaz! Onun için geçerli olan ?maddi delillerdir?. Buna göre karar vermeyen yargıçlar büyük vebal altına girerler.

?Örgüt var ama delillere ulaşamadım? diyebilen bir hukukçunun, öncelikle kendi şahsını şaibe altında bırakacağını düşünmekteyim.

Hrant Dink davasının gerekçeli kararında yer alan şu ifadeler dikkat çekmektedir;

1-      Erhan Tuncel?in Yasin Hayal?e Hrant Dink?ten ve yazılanlardan bahsettiği ve cinayet fikrinden bahsettiği savunmalardan anlaşılmıştır.

2-      Erhan Tuncel, Yasin Hayal?e Dink?i ya istihbarattan aldığı görevle ?ya da tespit edemediğimiz?  azmettiricilerden almış olduğu görevle hedef gösterdi!

3-      Bu eylemde sanıkları seçen kişiler, yine sanıkları çok özel seçmişlerdir. Sanıklar genel olarak ?Türk-İslam düşüncesini? kendilerine rehber edinmiş, Alperen ocaklarına giden ya da geçmişte ocak?ta görev yapmış, yani organik bağı olan kişilerden seçilmişlerdir.

O halde şu soruların cevabını bilmek hakkımız değil midir?

1-      Savcı karar aşamasına gelinceye kadar örgüt?ten bahsetmez iken, karar duruşmasından önce Ergenekon örgütünün bu cinayetin arkasında olduğunu ifade etmiş, lakin somut delillere ulaşamadığını vurgulamıştır! Somut delil yok ise, savcıya Ergenekon örgütünü azmettirici ki, henüz Ergenekon diye bir örgüt?ün varlığı tespit edilememişken, bunu söyleten irade kimdir?

2-      Gerekçeli karardan, Erhan Tuncel?in Yasin Hayal?i azmettirdiği savunmalar baz alınarak kesin bir dille ifade edilmesine rağmen niçin hakkında beraat kararı verilmiştir?

3-      İstihbarat elemanlarının görevi eylemleri önlemek değimlidir? Yaklaşık bir yıl öncesinden Hrant Dink?in katledileceği nerede ise Trabzon?daki kahvelerde konuşulur iken Erhan Tuncel?in bağlı olduğu birimler niçin bu cinayeti engellememişlerdir?

Mahkeme, gerekçeli kararında Erhan Tuncel?in istihbarat organından aldığı görevle mi Hrant Dink?i hedef gösterdi tezini kuvvetlendirecek somut olgu, Dink?in öldürülmesi gerçeğidir. Yoksa yukarıda arz ettiğim gibi bu eylem mutlak önlenirdi.

4-      Mahkemenin diğer bir tez?i ise tespit edemediğimiz azmettiricilerden dolayımı Erhan Tuncel aldığı görevi Yasin Hayal?e iletti? Bu durumda Erhan Tuncel?in iki grup tarafından kullanılmış olduğu gerçeği akıllara gelir. 1.grup: Yasal güç, devletin istihbarat birimleri. 2.grup: Mahkemenin ulaşamadığı, ?azmettirici? olarak tanımladığı yasa dışı güç.

Böyle bir düşünce tarzı, Erhan Tuncel?in iki grup tarafından aynı gaye için aynı zaman diliminde görevlendirildiğini güçlendirir. Emniyet istihbarat birimlerinin Hrant Dink?in öldürüleceğini bildiği gibi, mahkemenin bulamadığı ve azmettirici olarak tanımladığı yasa dışı güçte Hrant Dink?in öldürüleceğini biliyor. Çünkü ortada Hrant Dink?in öldürülmesi için gerekli alt yapıyı yapan tek kişi var o da Erhan Tuncel. Tuncel?in, Hrant Dink?İ hedef gösterdi ifadesinin bana ait olmadığını, mahkemenin gerekçeli kararında  yer aldığının altını çizmek istiyorum.

Varlığı tespit edilemeyen bir örgüt, şayet Erhan Tuncel?i kullanmış ise Erhan Tuncel?in bu yasadışı yapıyı emniyet istihbarat birimlerine bildirmemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Çünkü Tuncel?in öncelikle yasal güçlerin kontrolünde olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu durumda bilinmeyen azmettiriciler hem açığa çıkarılmamış, hem de Hrant Dink?in öldürülmesi engellenmemişse yasal ve yasal olmayan yapılanmaların eylem birliği içerisinde oldukları fikri güç kazanmaz mı? Böyle bir yapılanma, asıl örgüt dediğim ?Gladyo?dur.

Erhan Tuncel hüküm giymiş olsaydı, arkasında ki güçleri deşifre eder miydi? Acaba bunun önlenmesi için mi beraat kararı verildi diye düşünmeden edemiyorum. Zira (0) Sıfır delil ile insanlar yıllarca tutsak ediliyor iken, gerekçeli karar ile de azmettirici olduğu somutlaşan Erhan Tuncel?in özgürlüğüne kavuşturulmasını manidar buluyorum!

Kaos yaratmak amacıyla, Hrant Dink seçilmiş, ölümü bir takım odaklar tarafından planlı olarak teşvik görmüştür. Bu sonucu, kim ki yıllardır istismar ediyor, hedef saptırıyor, onları izleyerek asıl örgüt?e ulaşılabileceğini ısrarla vurguluyorum.

Saygılarımla

Muzaffer Tekin

25 Mart 2012 – Silivri

 

 

Share
  1. Henüz hiç yorum yok.
(yayınlanmayacak)
Lütfen yukarıdaki resimde gördüğünüz karakterleri yandaki kutucuğa giriniz. Bu, otomatik kayıt girişimlerini (virüs v.s) engellemek için alınmış bir güvenlik önlemidir.