Genel kategorisi arşivi

BİR VEFAM VAR!

Burhan Ayeri

Menfur Danıştay saldırısına ismimin karıştırıldığı günlerde görsel ve yazılı medya yaralı bir arslana saldıran leş sürüleri gibi akın, akın üstüme geliyordu. Gözetimde olduğum süre içinde ise bunların bir çoğundan habersizdim.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile serbest kaldıktan sonra elbirliği etmişçesine saldıran, bu hayasız medya operasyonunun içinde onurlu birkaç kalemin bu çirkin tertibe direndiğini gördüm. Bunların başında Sn. BURHAN AYERİ, Sayın KURTUL ALTUĞ ve Sn. DOĞU PERİNÇEK geliyordu. Ergenekon dava soruşturmalarında yazar Sn. HÜSEYİN MEMİŞ?in doğruları yazma konusundaki hassasiyet ve cesaretini de unutamam.

Hiç tanımadığım Sn. BURHAN AYERİ beni bir aile bireyim kadar yakın tanıyormuşçasına o dönem yiğitçe savunmuştu. Aynı çizgisini Ümraniye soruşturması kapsamında tutuklandığımda ve müteakibinde kovuşturma döneminde ısrarla devam ettirdi.

Serbest kaldıktan sonra Sn. BURHAN AYERİ?den randevu talep ederek kendisini ziyaret etmek istedim. Teveccüh buyurdular ve bu asil insan ile tanışma şerefine nail oldum. O vesile ile de kendilerine şükranlarımı arz ettim.

En merak ettiğim konu ise böylesine yoğun bir operasyonun hedefinde olan bana, biliyorum ki mesleğini kaybetme riski olmasına rağmen niçin destek oldu?

Aldığım cevap çok net ve kararlı idi;

?Muzaffer Bey yaklaşık 40 yıllık meslek hayatımda kalemimi hiç satmadım ve doğru bildiğimden şaşmadım. Menfur Danıştay olayına isminiz karıştırıldığında yazılı ve görsel medya organlarının nerede ise tamamı aynı merkezden servis edilmiş haberler ile toplum mühendisliğine soyunmuşlardı. Bu belli ki bir operasyon idi. O kısa süre içerisinde sizi tanıyan asker, sivil en az 17 kişi ile irtibat kurdum. Aldığım cevapların tamamı, sizin böyle bir menfur olayın içinde olmanızı bırakın, anılmanızın dahi söz konusu olmayacağı idi. Ben sadece doğruları yazarak gazetecilik görevimi yerine getirdim!?

Yukarıda arz ettiğim gibi Sn. Burhan AYERİ Ergenekon adı verilen soruşturma ve kovuşturma döneminde bana olan güven ve inancını kalemi ile hep haykırdı.

İnsanları siyasi, sosyal, ekonomik durumları ile makam ve mevkilerini göz önüne alarak devamlı mağduriyetlerini gündeme taşıyanlar, cezaevi ziyaretlerinde hep belli isimler ekseninde ziyaretler yapanlar, Türkiye Cumhuriyetinin dönüştürülme operasyonunda ilk hedef tahtasına oturtulan Muzaffer TEKİN?e ki karar duruşması ile sadece GÖREVLİ bir mahkemenin uydurma delil?ler, Osman Yıldırım müfterisi gibi tanıklar ile verilebilecek en ağır hüküm 2 müebbet 117 yıl verildiği günlerde bile hep mesafeli durdular. Bu davanın en başına oturtulan insanın 2006 yılından bugüne kadar yaşadıklarını ve sebeplerini bir defa olsun kendi ağzından dinleyelim insaniyetini bile gösteremediler.

Onun içindir ki bu ülkenin Sn. Burhan AYERİ gibi erdemli, namuslu, cesur kalemlerine çok ihtiyaç var. Çünkü onlar insanları kategorize etmeyip, ülkelerinin bekası için inandıkları doğruları yapıyorlar. Çünkü onlar bugünün Osman Nevres?leri.

Duydum ki bu asil insan rahatsızmış. İçim acıdı, üzüldüm. Zira toplumda bir elin parmakları kadar az kalan, arslan yürekli Burhan ağabeyimin sağlığı benim tutsaklığımdan elbette çok daha önemli.

En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanız dileklerim ile hürmetle ellerinizden öpüyorum, saygıdeğer büyüğüm.

13.08.2013

MUZAFFER TEKİN / SİLİVRİ

Share

Yorum yok

VİCDANLI HAKİMLER!

hakim1Ergenekon davasına bakan mahkemenin yedek üyeleri M. Fatih USLU ve Ercan FIRAT bir yazılı medya organına açıklama yaparak vicdanlarının çok rahat olduğunu, adaletin hassas terazisi ile tartarak adil bir karar verdiklerini, gerekçeli karar çıkınca her şeyin daha iyi anlaşılacağını ifade etmişler!

Verdikleri kararların adil olmadığının en güzel yansıması, işte bu kendilerini savunma refleksinde yatmaktadır. Yargıçlar kararları ile konuşur ise bu kamu oyu oluşturma çabaları nedendir?

Yıllardır Osman Yıldırım müfterisi ile devam ettirdiğiniz bu süreçte onu aklayıp, onun iftiraları ile ağırlaştırılmış müebbet cezası verdiğiniz masum insanların veballeri altından ne vicdanen, ne de hukuken hiç kalkamayacaksınız!

Bu cezaların onanması için, iddia makamı Osman Yıldırım?ın ?İTİBARLI? ifadelerini, ses ve görüntü kayıtlı alınan ifadesinde gizli tanık 9?da doğrulamıştır? diyerek gerekçelerini güçlendirmek adına mahkemenize Osman Yıldırım?ı iki ayrı tanık gibi sunmuştur. Aynı ifadeler mütalaalarında da yer almıştır.

Gel gör ki savcılar mahkemenizi yanıltarak bir adamı, iki ayrı adam gibi sunmuş, hukuk ile aldatmıştır. Bunun hukuk dilinde tanımı çok daha ağırdır!

Gizli tanık 9?un, gerçekte Osman Yıldırım olduğunu öğrenince ne yaptınız? O savcılar?a mahkemeyi yanılttıkları için hukuki bir işlem yapmadınız, onu biliyoruz! Halbuki gerçek bir hukuk devletinde o savcılara hemen görevden el çektirilir, haklarında yasal işlem yapılırdı.

Bu durumu bildiğiniz halde o kürsüde otururken vicdanınız rahat, hala adalet terazinin hassas ellerde olduğunu mu düşünüyordunuz? DÜŞÜNEMEZSİNİZ! NİÇİN Mİ?

Çünkü sizlerde kararlarınızı açıklar iken, Osman Yıldırım?ı aklamak, onun atf-ı cürümleri ile bizleri mahkûm etmek için aynen savcıların yaptığı gibi ?Hiç bir şüpheye yer vermeyecek şekilde gizli tanık 9?da Osman Yıldırım?ı doğrulamıştır? diyerek Osman Yıldırım?ın  sadece savcıların değil, sizlerinde ?İTİBARLI? tanığı olduğunu ikrar ettiniz. Duruşmalarda Osman Yıldırım?ı üzmemek için olağan üstü çaba gösterdiğiniz tutanaklar ile sabittir.

Hala elinizde adaletin hassas terazisini tuttuğunuzu ve vicdanınızın huzurlu olduğunu söyleyebiliyorsanız sarf edecek tek kelime bulamıyorum!

İşte sadece karar duruşmasındaki savcıların iddialarını pekiştirmek için bir sanığı, mahkemeye iki sanık sunma ifadelerini aynen tekrar ederek kullanmanız sizlerin o kürsüden indirilip, cüppelerinizin çıkartılma nedenidir! Yüce Türk milleti adına karar verip, o kararınızda millete sahte tanık sundunuz! Osman Yıldırım Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine kendi el yazısı ile verdiği dilekçede ?Ben Muzaffer TEKİN?i tanımam!? diyor. Bunu görmezden gelip onun suçunu bana yamamanız sizin ne kadar vicdanlı olduğunuzu anlamaya yeter!

Bu günden, savunma ihtiyacını duyduğunuz kararlarınız için, Ankara 11 nci Ağır Ceza Mahkemesinin bir üye hakimi Osman Yıldırım için, ?HAYATI YALANLAR ÜZERİNE KURULU BİR ŞAHSİYET? diyor ve suçunun ?SÜBUTA? erdiğini kesin bir dil ile ifade ediyor.

Üç yıla yakın 13. Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığı yapan Sn. Köksal ŞENGÜN sizlerin kararınızı eleştirerek ?Dosyadaki hiç bir sanık hakkında eylemlerle bağlantı kurulamadı, deliller eşliğinde suçlama getirilemedi? diyerek devamla Osman Yıldırım?ın tahliyesi içinde, ?öyle bir şeyi düşünemem bile? ifadelerini kullanmıştır.

Sizlerin vicdanı huzurlu iken, verdiğiniz karar kamuoyunun vicdanını kanatmış olmalı ki, bir çok saygın hukukçu ve adına karar verdiğiniz Türk milleti buna isyan etti.

Kararlarınızın adil olup olmadığını, test etmek için hukukçu olmaya da gerek olmadığını vurgulamak istiyorum. Son savunma ve sözlerini almadığınız sanıklar ortada iken, adına karar verdiğiniz Türk milletinden kararınızı kaçırmanız başlı başına bir hukuk skandalıdır!

Duruşmalarda, ?Sizler sanıksınız, bize soru soramazsınız!? çıkışlarınıza sıklıkla muhatap olduk. Peki, sizler mahkemelerinizin başındaki ?ÖZEL? ifadesi gibi şahsa mahsus özel bir hukuk fakültesinden mi mezun oldunuz? Sizleri eleştiren, hatta yüksek yargının en tepesinde görev yapmış yargıçlar yoksa sizlerin hukuk nosyonuna sahip değiller mi?

Zira hiç bir eleştiriye tahammülünüz olmadığı gibi, bugüne kadar almış olduğunuz bir tek kararınızdan bile rûcu etmediniz!

Mahkemeler ve dolayısı ile yargıçlar ile Ergenekon denilen davalarda sanık olmam sebebiyle tanıştım. 13. Ağır Ceza Mahkemesinin eski başkanı Köksal ŞENGÜN?ü insanı, vicdani ve mesleki açıdan sizlerle mukayese ettiğimde, çok deneyimli, meslek ahlakı ve vicdani hassasiyetleri üst düzeyde olan, hukuk bilgisi ise meslektaşlarınca hep övgüye mazhar olmuş bir kişilik olarak anılıyor. Bende bu hasletlerini bizzat duruşmalardaki tavrı ile gördüm.

Sizler ise, gerek bu Saygın yargıç?ın ve gerekse Ankara 11 nci Ağır Ceza Mahkemesi hakim ve üyelerinin kararlarını yok sayıyorsunuz! Niçin? Bu soruların cevaplarını kendi vicdanlarınızda objektif verebilirseniz bu kararlarınızı da savunmaktan vazgeçersiniz diye düşünüyorum.

Verdiğiniz kararlarınızın hukukiliği, inandırıcılığı ve kalitesini, hiç bir zaman Osman Yıldırım?ın inandırıcılığı ve kalitesi üzerine taşıyamayacaksınız. Sizler bizi değil! Osman Yıldırım sizleri kendisine mahkûm etmiştir! Bu düşüncem, hiç değişmeyecektir. Çünkü onunla özdeştiniz. Vicdanlarınız ise Osman Yıldırım?ın rahat olan vicdanına endekslenmiştir!

?Herkes kâlp taşır, fakat vicdan yoksa yük taşır? Böyle olunca da terazi ile kantarı bile ayırt edemezsiniz!

Sizler adalet terazisinin kefelerini kırdığınızın farkında mısınız? Çünkü kantarın topuzunu fazla kaçırdınız, sayın hakimler!

BANA BU MENFUR SALDIRILARI YAMAYANLARIN VİCDANLI OLUP OLMADIĞINI BENDEN İYİ KİMSE BİLEMEZ.

13.08.2013

MUZAFFER TEKİN

Share

Yorum yok

5 Ağustos 2013 tarihinde 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 5 yıldır devam eden Ergenekon Davaları olarak basında yer alan yargılamalarda hüküm tesis edildi.

2 ağırlaştırılmış müebbet ve 117 yıl hapis cezasının şahsıma verildiği gün, tutukluluğumun en mutlu anını yaşadım. Zira 13. Ağır Ceza Mahkemesi Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin nihai kararında menfur Danıştay saldırısında ağırlaştırılmış müebbet ve 44 yıl ceza verdiği Osman Yıldırım?ı önce tahliye ve sonrada BERAAT ettiriyordu!

İşte bu karar benim bir kez daha masumiyetimi tescil ediyordu. Niçin mi?

Menfur Danıştay saldırısına ismim karıştırıldığında, TAKİPSİZLİK KARARI ile en kısa sürede aklandım. Henüz daha gözetime almadan beni hedef tahtasına oturtanlar, serbest bırakılmamdan da rahatsızlık duymuşlar, hükümetin başı, ?Yüzbaşının serbest bırakılması suçsuz olduğu anlamına gelmez!? diyerek, şahsımdan mutlak rövanşı alacağının da işaretini vermiştir.

Menfur Danıştay saldırısına söylemleri ile zemin hazırlayanlar, menfur saldırıdan sonra koltuklarının sallandığını görünce, türban kararına bir tepki olarak yapıldığı şüphe götürmez bu irticai saldırıyı laik, demokratik, sosyal, hukuk devletini, ulusal bütünlüğümüzü savunan, Atatürk ilke ve devrimlerini yaşam tarzı haline getiren insanlara yamama faaliyetine girmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti rejimini dönüştürmeyi amaçlayanlar!

Ümmetten millet olmayı hazmedemeyenler, ?TÜRK MİLLETİ? demeyi zûl addedenler, cumhuriyetimizin kurucu ideolojisine sahip çıkanları statükocu ilan ederek yazılı ve görsel medyadaki ajan provokatörleri aracılığı ile toplumun algısını değiştirme seanslarına başlamış, vazgeçilmez değerlerimiz, gerek ideoloji, gerek kurum bazında, gerekse bireysel olarak itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır!

Hükümetimizi devireceklerdi safsataları ile kişi ve kurumlara kirli bir savaş açanlar, cumhuriyetimizi yıkmak için de alan temizliğine girişmişlerdir!

İşte bu ahlaki olmayan harekâtın ilk işaret fişeği menfur Danıştay saldırısı davasının nihai kararından sonra hüküm alan Osman Yıldırım?ın devşirilmesi ile başlamıştır. Çünkü Osman Yıldırım profili, ona her türlü iğrenç ve iffetsiz işleri yaptırmaya müsaittir! Nitekim de o kendisine dikte edilenleri, senaristlerin projelerine uygun olarak birer, birer yerine getirmiştir.

Yargıtay, önce 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararını bozmuş, bilahare dünya hukuk tarihinde ilklerden olsa gerek, dava tekrar 11. Ağır Ceza Mahkemesinde değil de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye zorlanmıştır!

Bunun nedenleri bizlerce malum, final duruşmasındaki 13. Ağır Ceza Mahkeme kararı da her şeyi açıklamaya kafidir, dolayısı ile de fazla söze gerek yok! Teamüllerin dışında, İstanbul?dan özel görevli savcıların Ankara Sincan Cezaevinde, kendi sorumlulukları dışında bir davadan hüküm alan Osman Yıldırım ile ?OSMAN?IM? samimiyetinde görüşmeleri tertibin boyutlarını açıklamaya yeterlidir. Savcı Zekeriya Öz, savcı Mehmet Ali Pekgüzel?in Osman Yıldırım ile geçmişe dayalı bir hususiyetleri yok ise ?OSMAN?IM? muhabbetleri ne amaç ile yapılmıştır? Asrın davasını kurgulamak olduğu artık inkâr edilemez bir şekilde ayan beyan ortadadır!

13. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda, sanık, tanık ve gizli tanık 9 donanımlı (!) ?OSMAN?IM? ilk söz aldığı celsede, ?Ben sadece Cumhuriyet gazetesine patlamayan iki adet el bombası attırdım, patlayan üçüncü el bombası eylemine katılmadım!? demiş menfur Danıştay saldırısına ise şiddetle, iştirak etmediğini savunmuştur. ?Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi işlemediğim suçlardan ötürü bana ceza vermiştir? diyerek Ankara?daki yargıçlara sıklıkla hakaret ederek, adeta bu saygın yargıçları örgüt elemanı ilân etmiştir.

Osman Yıldırım kendisine enjekte edilen zehri, celselerde masum insanlara şırınga ederken, savcılar tarafından koruma kalkanına alınarak, adeta dokunulmazlık zırhına sokuluyordu. Bir zaman sonra aynı tavır, üye Hakim Sedat Sami HAŞILOĞLU ve üye Hakim Hasan Hüseyin ÖZESE tarafından da OSMAN BEY?e açıktan gösteriliyordu. Plan bütün çıplaklığı ile gözler önüne serilmişti.

1.    Menfur Danıştay Saldırısının türban kararı ile işlendiği kararı yok sayılarak, yeni failler yaratılacaktır.

2.    Bu olmazsa olmaz idi, zira Anayasa Mahkemesinin ?Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmaktan? oybirliği ile hüküm verdiği iktidar partisi mutlak aklanmalıydı!

3.    Bu operasyon için devreye girenler Ankara Sincan Cezaevinde pazarlık yapmışlar ve Osman Yıldırım?a sundukları senaryoyu da aynen oynamasını istemişlerdi.

4.    Osman Yıldırım İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde inatla 3 ncü el bombası atma eylemine ve menfur Danıştay saldırısına katılmadığını savundu.

5.    İddia makamı, Osman Yıldırım?a planın işlediğini ve sözlerini tutacaklarına dair ilk hamle olarak; Alparslan ARSLAN?ın, lideri ve bombaları kendisine veren kişi olarak işaret ettiği Süleyman ESEN?e iddianamelerinde suç isnat etmeyerek tahliyesini sağladılar ve Osman Yıldırım?ın yanılıp da bu tertibi ve pazarlıkları açığa çıkarmasının önünü kestiler! Zira duruşmalar esnasında Osman Yıldırım para talebinde bulunarak bu tertibi açıklayacağını sanıklara iletti. Suçsuz insanlar bu kirli adamın iftiralarından aklanmak için bu alçakça teklifi hayatları pahasına da olsa kabul etmeleri mümkün değildi. Nitekim öyle oldu!

Osman Yıldırım?ın bütün iftiraları celselerde birer, birer çürütüldü. Onlarca kez ifade değiştirdi. Ataşehir?de toplantı yapıldığını iddia ettiği tarih konusunda bir türlü net bir bilgi vermedi. Söylediği tarihlerde toplantıya katıldığını iddia ettiği hiç bir kimseye ait baz istasyon kayıtları anılan bölgeden sinyal vermediği T.İ.B. kayıtları ile onandı.

Üstelik başta Alparslan ARSLAN olmak üzere, iki defa huzurda dinlenen, toplantı yapıldığı iddia edilen evde o dönem kiracı olan Recep ÖZKAN ve Orhan KADI, Osman Yıldırım?ın bu iddialarının ?İFTİRA? olduğunu kesin bir dille ifade ettiler.

Hukuk ve adalet eliyle, bir hukuk cinayeti işleniyor!

T.C. Mahkeme kararları yok sayılarak suçsuz insanlara Cumhuriyet düşmanlarının suçları alçakça monte edilmeye çalışılıyordu.

Olmayan bir suçun savunulmasının ne kadar zor olduğunu bu süreçte öğrendik. Zira göbeğiniz çatlasa, devamlı, olmayan savcı (!) ve olmayan yargıç (!) engeline tosluyorsunuz!

Bir savcı iddianamesinin 468 nci sayfasında iddialarını güçlendirmek için ?Osman Yıldırım?ın itibarlı ifadelerini, ses ve görüntü kayıtlı ifadesi alınan gizli tanık 9 da doğrulamaktadır? diyor. Sonra görüyoruz ki gizli tanık 9 Osman Yıldırım?dan başkası değil!

İsyan ediyoruz!

Bir Cumhuriyet savcısı 1 adamı, Mahkemenize 2 adam olarak sunmuş, sizi hukuk ile aldatmış! diyoruz. O gün, o savcılara, o anda meslekten el çektirilmesi bir hukuk devletinin gereği olmasına rağmen tam tersi reddediliyoruz ve hakkımızda suç duyurusunda bulunuluyor. Gerekçe olarak da hakaret ettiğimiz iddia olunuyor.

Bu ne cürettir ki aynı savcılar mütalaalarının 1168-69-70nci sayfalarında, ?Osman Yıldırım?ın ifadelerini gizli tanık 9 hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ayrı zaman ve yerde alınan ifadesi ile doğrulamıştır? diyebilmektedir. Bundan daha acı ve utanç verici olanı ise, hakimler kararlarında aynı cümleyi kullanabilmişlerdir!

Bir koyundan üç post çıkaran, onu hem sanık, hem tanık, hem de gizli tanık yapan savcıyı ve trajikomik durumu teşvik eden, mahkemeyi yüreklendiren, onlarca hukuksuzlukları yapmalarına yol veren güç nedir? Düşünün ki, sanıkların en kutsal hakkı olan son savunmaları ve son sözlerine bile fırsat verilmiyor! Bir işgâl mahkemesi bile bunca hukuksuzlukları yapmaz diye düşünüyorum.

Kısacası, bir terör örgütü yaratılmak için ona silahlı bir eylem şart olduğu gerçeğini, savcılar ve yargıçlar eli ile hukuk yok sayılarak hayata geçirenler, Osman Yıldırım gibilerini figüran olarak kullanmışlardır! Onun içinde, Osman Yıldırım savcı ittifakı, duruşmalarda kürsü yargıçları ile tamamlanmıştır!

Osman Yıldırım mahkeme karar almasına rağmen gizli tanık 9 olarak bir müddet mahkeme huzuruna çıkarılamamış, hatta ring aracı ile cezaevinden getirtilmesine karşın, huzura alınamamıştır. Bu durum medyada ?Osman Yıldırım mahkeme ile pazarlık yapıyor? başlığı ile yer almıştır. Nitekim bu haberin gerçek olduğu Osman Yıldırım hakkında verilen karar ile doğrulanmıştır!

Osman Yıldırım bir duruşmada vekaleten Mahkeme Başkanlığı yapan Hasan Hüseyin ÖZESE?ye, ?Başkanım, başkanlık size çok yakışıyor? demişti. Bende nihai karar okunup, menfur Danıştay saldırısının failleri birer, birer BERAAT ettirilip, ahlaki, vicdani ve hiç hukuki olmadan bu suçların şahsıma yapıştırıldığını görünce, ?HEPİNİZ OSMAN YILDIRIM?SINIZ. BU KARARINIZ BENİM MASUMİYETİMİN TESCİLİDİR? dedim. İlk günden beri yapmış olduğum tespitlerimin doğrulanması ile büyük huzur buldum. Mahkemenin kararı bizleri değil kendilerini tarihe ve Türk milletine mahkûm etmiştir. Gerçekte kararı veren Osman Yıldırım?dır. Kendisine BERAAT, savcı ve yargıçlara ASIRLAR BOYU MÜEBBET. İşte mutluluğumun kaynağı budur. Bu mahkeme kararı Osman Yıldırım?ın kalitesi, vicdanı ve inandırıcılığı kadar inandırıcıdır.

Son sözüm bu trajikomik mahkeme kararına zil takıp oynayanlara, ?Bakın gördünüz mü Danıştay baskınını kimler yapmış? diyenlere, sizlerde Osman Yıldırım kadar inanılır ve onunla aynı ayardasınız!

OSMAN YILDIRIM SİZLERE ÇOK YAKIŞIYOR!!!…

13.08.2013

MUZAFFER TEKİN

 

Share

Yorum yok

BİZ, İŞTE BÖYLE ADİL(!) YARGILANDIK EY HALKIM!

ERGENEKON ADI VERİLEN DAVALARI, SAVCILARIN VE YARGIÇLARIN YÜRÜTMEDİĞİNİ YILLARCA İDDİA ETTİK! BU İDDİALARIMIZI SOMUTLAŞTIRAN BİRÇOK BELGE, GEREK MAHKEMEYE GEREKSE MEDYA?YA DELİL MAHİYETİNDE SUNULMASINA RAĞMEN MAALESEF KİMSELERİN KILI KIPIRDAMADI. OYSAKİ ÖZDE BİR HUKUK DEVLETİNDE BU DAVALARI YÜRÜTEN İDDİA MAKAMI İLE YARGIÇLAR DERHAL GÖREVDEN ALINACAKLARI GİBİ HAKLARINDA ADLİ TAKİKAT YAPILIRDI DÜŞÜNCESİNİ TAŞIMAKTAYIM.

EK?TE ARZ ETTİĞİM BELGELERDE Kİ FAKS NUMARALARI GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA BÜTÜN BELGELERİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE TANZİM EDİLMİŞ OLDUĞUNU, İLGİLİ SAVCILARIN VE MAHKEMELERİN GÖREVLERİNİ POLİS?İN YÜRÜTTÜĞÜNÜ, HATTA NÖBETÇİ MAHKEMENİN KARARLARINI DAHİ BİZZAT EMNİYET GÖREVLİLERİNİN YAZMIŞ OLDUĞUNA İBRETLE TANIK OLACAKSINIZ!

GÖREVİNİ POLİS?E İHALE EDEN İDDİA MAKAMI VE MAHKEMELERDEN ADİL BİR KARAR ÇIKMASI BEKLENEBİLİR Mİ? BU NEDENLE YARGILANMAKTA OLAN TÜM SANIKLAR VE KAMUOYUNUN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU TUTUKLAMA VE TAHLİYELER KONUSUNDA MAHKEMELERİN YANLIZCA ONAYLAYICI BİR GÖREV ÜSTLENMİŞ OLDUĞU KONUSUNDA HEMFİKİRDİRLER!

SAVCILARIN VE MAHKEMELERİN GÖREVLERİNİ EMNİYET BİRİMLERİNİN YAPMIŞ OLDUĞUNA DAİR SOMUT MADDİ DELİLLER:

 1. ERGENEKON 2008/209 EK DELİL KLASÖRÜ 37, DİZİN 390 NO?LU EVRAKTA YER ALAN 0212 636 28 71 NUMARALI FAKS, İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ T.E.M ŞB. YE AİTTİR!
 2. ResimESAS NO 2008/209 DAVA DOSYASI EK DELİL KLASÖRÜ 37, DİZİN 388 NO?LU EVRAKTA YER ALAN 0212 636 28 71 NUMARALI FAKS İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ T.E.M ŞB. YE AİTTİR!
 3. Resim (2)AYNI DAVA DOSYASI EK DELİL KLASÖRÜ 37, DİZİN 391 NO?LU EVRAKTA, İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ T.E.M ŞB. YE AİT OLAN 0212 636 28 71 NUMARALI FAKS?TAN ?İST. BAŞSAVCILIĞI? (C.M.K. 250. MADDE İLE YETKİLİ) GÖZALTI SÜRESİ UZATMA KARARI ÇEKMİŞTİR. EVRAKTA CUMHURİYET SAVCISININ MÜHÜRÜ VE İMZASI VARDIR, LAKİN ?SİCİL NUMARASI? BULUNMAMAKTADIR!
 4. Resim (3)YİNE AYNI DAVA DOSYASI EK DELİL KLASÖRÜ 37, DİZİN 389 NO?LU EVRAKTA, İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ (C.M.K. 250. MADDE İLE YETKİLİ) CEP TELEFONLARI KONULU ?İMZASIZ? EVRAK TA AYNI NUMARADAN (0212 636 28 71) FAKS ÇEKİLMİŞ OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR! CUMHURİYET SAVCISININ KİM OLDUĞU MEÇHULDUR! EVRAK TA NE İMZA BULUNMAKTADIR NE DE SİCİL NUMARASI!
 5. Resim (4)YİNE AYNI DAVA DOSYASI EK DELİL KLASÖRÜ 38, DİZİN 133 NO?LU EVRAKTA, İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI?NA (C.M.K. 250.MADDE İLE YETKİLİ) AİT ?ARAMA EL KOYMA EMRİ? ÖNCEKİLER DE OLDUĞU GİBİ, İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ T.E.M ŞB. YE AİT OLAN 0212 636 28 71 NUMARALI FAKS?TAN ÇEKİLMİŞTİR! CUMHURİYET SAVCISI ZEKERİYA ÖZ (35837) İMZASI BULUNMAKTADIR.
 6. Resim (5)AYNI DAVA DOSYASI EK DELİL KLASÖRÜ 38, DİZİN 138 VE 137 NO?LU OLMAK ÜZERE İKİ EVRAK;

–         DİZİN NO 138, İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI?NIN (C.M.K. 250. MADDE İLE YETKİLİ) ARAMA VE EL KOYMA KARARI TALEBİ KONULU YAZISI, TARİH 18.08.2007 TALEP EDİLEN ?MAHKEME NO?SU? ?BOŞ? İMZA YOK! SİCİL NO YOK!

Resim (6)

–         DİZİN NO 137, TC İSTANBUL ???. AĞIR CEZA MAHKEME BAŞKANLIĞI (C.M.K. 250. MADDE İLE YETKİLİ) ARAMA EL KOYMA KARARI KONULU “KARAR” YAZISINDA İMZA YOK! SİCİL NO YOK!

TARİH 12.08.2007, FAKS NUMARALARI AYNI 0212 636 28 71 BİR DAKİKA SONRA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA CEVAP VERİLMİŞ!

HEYHAT; İSTANBUL CUMHURİYET SAVCILIĞININ 18.08.2007 TARİHLİ YAZISINA NÖBETÇİ MAHKEME BİR GÜN ÖNCE, YANİ 17.08.2007 TARİHİNDE CEVAP VERMİŞ!!! YİNE İMZA YOK! SİCİL NO YOK!

ÇEKİLMİŞ OLAN HER İKİ FAKS?IN ÜZERİNDE YER ALAN TARİH İSE ?AĞUSTOS 18.2007 14.45 VE 1 DAKİKA SONRASI 14.46

Resim (7)7.  AYNI DAVA DOSYASI EK DELİL KLASÖRÜ 93, DİZİN 159 NO?LU EVRAK; GÖZALTINA ALMA KARARI, CUMHURİYET SAVCISININ İMZASI VAR. SİCİL NO YOK! VE YİNE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ T.E.M. ŞUBE?YE AİT OLAN MEŞHUR 0212 636 28 71 NUMARALI FAKS?TAN ÇEKİLMİŞ!

Resim (8)

GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE TÜM EVRAKLAR İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ T.E.M. ŞUBESİNİN FAKS?I MARİFETİ İLE HAVADA UÇUŞUYOR VE BİZLER BÖYLESİNE GAYR-I CİDDİ BİR YARGILAMADA YILLARDIR TUTUKLU OLDUĞUMUZ GİBİ, HAKKIMIZDA DA AKIL ALMAZ CEZALAR İSTENMEKTEDİR!

TÜRK KAMUOYUNA DUYURULUR!

MUZAFFER TEKİN 

Share

Yorum yok

UZUN TUTUKLULUĞUMA YAPILAN İTİRAZ HAKKINDA

ResimResim (2)Resim (3)

Share

Yorum yok

Ergenekon Tutuklularının Türk Milletine Bildirisi

1001764_535784203152019_1826031209_n

Share

Yorum yok

Büyük Türk Milletinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun..

19 Mayıs 1919

Share

Yorum yok

Teröristbaşı?yla ?mutabakat? meselesi

Önce yetkililerimizi dinleyelim: Başbakan Erdoğan?ın 30 Nisan Salı grup konuşması: Açık açık ifade ediyorum; çözüm sürecinde Türkiye?nin başını öne eğecek hiçbir girişimin içinde değiliz. Çözüm sürecinde, şehitlerimizin ruhunu incitecek, şehit ailelerini rencide edecek hiçbir girişimin içinde değiliz. Müzakere, taviz verme, pazarlık asla ve asla söz konusu değildir.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay?ın 28 Nisan Adana konuşması: Kimseyle yapılmış bir pazarlık yoktur. Kimseye verilen bir şeyler yoktur. Bu bir al ver meselesi değil, terörün ülkemizde sona erdirilmesidir. Siyaset kurumu olarak direkt bir görüşmemiz olmamıştır. İstihbarat görevlilerimiz görüşür.

mutabakat meselesi

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım?ın, 28 Nisan İzmir konuşması: Ne pazarlığı yaptınız diyorlar. Biz de diyoruz ki biz bir pazarlık yaptık doğru. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan. Bunun dışında pazarlığımız yok.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik?in 16 Şubat konuşması: Biz Türkiye?nin birliğini bütünlüğünü üniter yapısını kimseyle asla pazarlık konusu yapmadık ve asla yapmayacağız. Hükümet ve devlet bir tarafa oturacak, PKK ve BDP bir tarafa oturacak hadi buyurun pazarlık yapalım. Böyle bir şey yok.

?Akiller? ve yandaşlar da böyle konuşuyor.

Muhalefet partileri ise Erdoğan?a, ?İmralı mutabakatı ile neler verdin, açıkla? diyor.

Bu kargaşa içerisinde insanımız son derece tedirgin.

Acaba gerçek nedir? Açık bilgilere bakarak arayalım:

1) 26.09. 2012, Erdoğan Kanal 7?de ?İmralı?yla görüşmeler yeniden başlayabilir? dedi. 2) 30.09. 2012, AKP Kongresinde PKK isteklerini içeren ?Siyasal Hedefler Manifestosu? yayımladı. 3) 16.10.2012, Devlet heyeti teröristbaşıyla görüşmek için İmralı?ya gitti. 4) 30.01. 2013, Devlet heyeti İmralı?ya 6. defa gitti ve teröristbaşıyla ?mutabakat/anlaşma? sağlandı. Demek ki, görüşme emrini Erdoğan vermiş. 5) 08 Ocak 2013, Radikal?in haberine göre, anlaşmanın hayata geçirilmesi için dört basamaklı bir strateji hazırlanmıştır.

Birinci basamak: Çatışmasızlık

1- (…)Ahmet Türk, BDP?li bir heyetle İmralı?da Öcalan?ı ikinci kez ziyaret edecek. 2- Öcalan heyete çözüm iradesini net bir biçimde ifade eden 4 mektup verecek. 3- Mektuplardan biri BDP?ye, diğer ikisi Kandil ve Avrupa?ya, sonuncusu Türkiye kamuoyuna olacak. 4- Mektuplarda Öcalan; yukarıda hususları netleştirecek, bölgede ortaya çıkan yeni dinamikler çerçevesinde Demokratik Özerklik yerine yerel yönetimlerin güçlendirildiği, gerçek anlamda bir demokratikleşmeye gerek olduğunu anlatacak. 5- Devletle vardığı mutabakatı açıklayacak. 6- Bu yeni sürecin her aşamasında neler yapılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatacak. BDP, Kandil ve Avrupa?dan önerilerinin tartışılmasını isteyecek. 7- İlk adım olarak PKK?ya şu mesajı çok net bir biçimde verecek: ?Hemen çatışmasızlık ilan edin.? Çatışmasızlık sağlanmadan diğer adımlar atılmayacaktır.

İkinci basamak: Sınır dışı

Çatışmasızlığın ilanıyla birlikte demokratikleşme yönünde epeydir hazırlığı yapılan adımlar hızla atılacak. 1- Bir yanda yeni anayasa çalışması, uzlaşılan maddeler üzerinde nihayete kavuşturulacak, 2- 4. Yargı Paketi ile karşılıklı güven ortamı oluşturulacak. Paket ile terör suçlamasına ?şiddet kriteri?geleceği için, şiddete bulaşmamış binlerce KCK?lı serbest kalacak. 3- Bu aşamada PKK, 4 bin civarında militanını Türkiye sınırları dışına çekeceğini açıklayacak. 4- Çekilme sürecine müdahale olmayacağı garantisi alındıktan sonra çekilme aşamalı başlayacak.

Üçüncü basamak: Silah bırakma görüşmeleri

Eğer ilk iki basamak güvenli bir biçimde çıkılabilirse:

1- PKK ile silahların bırakılması için görüşmeler başlayacak. 2- Bu süreçte yeni anayasa konusunda dört parti tam bir mutabakata varamasa da uzlaşılan noktalar ilan edilecek. 3- ?Kürt Sorunu? nun demokratikleşme çerçevesinde çözümü yolunda en kritik üç konu şunlar:

Bir, nötr bir vatandaşlık tanımı olacak. Yani ne Türk, ne de Kürt üzerinden bir tanımlama yer almayacak. ?Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı? olacak.

İki, anadilde eğitimin önündeki engeller kaldırılacak.

Üç, yerel yönetimler, özerklik yetkisiyle donatılacak. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Sözleşmesi?ne koyulan şerh kaldıracak.

Dördüncü basamak: Silahlara veda

Silah bırakma öyle kolay bir süreç değil. Sonuçta 30 yıldır silahla yaşamaya alışmış bölgesel bir örgüt PKK. Bu yüzden Karayılan hem dağ kadrosunun hem de yöneticilerin ikna edilmesi gerektiğinden bahsetti ilk açıklamasında.

Öcalan?ın ağırlığını koyacağı en kritik aşama bu ve bu konuda Öcalan?ın kafasında bir plan var. Bu planın detaylarını bu aşamada değil üçüncü aşama geçildikten sonra açıklayacak. Tıpkı kendi konumu gibi… Şimdilik söylenen, Öcalan?ın bu konuda hem kendisine çok güvendiği hem de ikna olduğu…

Mutabakat/anlaşma yürürlüğe girdi

Teröristbaşıyla yapılan bu anlaşmanın gereği aynen takvimde belirlendiği şekilde hızla yürürlüğe sokulmuştur. Kısa sürede planın 3. aşamasına gelinmiştir. Gerçekleştirilenleri özetleyelim:

1. Teröristbaşı açıktan ve resmen muhatap alındı. 2. Teröristbaşının 21 Mart mektubu, Diyarbakır Meydanında, devletin aracılığı ile bütün dünyaya duyuruldu. Ulus devleti ve bir milleti kabul etmediği tekrarlandı. 3. PKK kaçırdığı 8 kamu görevlisini bıraktı. 4. Tutuklu, çok sayıdaki KCK?lılar gruplar halinde bırakılmaya başlandı. 5. Teröristbaşının istediği ?Akil Adamlar? komisyonu, PKK ile birlikte kuruldu, vatandaşı ikna için yollara düştü. 6. Teröristbaşının istediği ?Çözüm komisyonu? Mecliste, AKP-PKK ikilisinin oylarıyla kuruldu. 7. Her yıl baharla beraber sınır bölgelerine sevk edilen komando birlikler bu yıl gönderilmedi. 8. Valilere verilen yetki ile güvenlik güçlerinin görev yapması önlendi. 9. Karayılan 8 Mayısta PKK karargahı Kandil?de açıktan basın toplantısı yaparak, teröristlerin silahlı olarak Türkiye?den çekilmeyi düşündüklerini açıkladı. 10. Karayılan, Türkiye?nin anlaşma şartlarını yerine getirmesini; Anayasanın değiştirilerek Kürt kimliğinin tanınması, özerkliğin kabulü, Apo başta herkesin özgür bırakılması, ana dilde eğitim ve PKK?lıların etnik siyaset yapmasının önündeki engellerin kaldırılmasına kadar Irak?ın kuzeyindeki kamlarda silahlı eğitim yaparak bekleyeceklerini ilan etti.

Teröristbaşıyla yapılan ve adına ?barış-çözüm? denilen ?mutabakat?ın gereği herkesin gözü önünde yapılırken, yetkililer böyle bir şey yok diyebiliyorlar. Gerçekte ise; devlete, millete ve vatana ortaklık karşılığında, PKK terörü durduracak. Milletten gizlenen de budur.

Türkiye?nin başını öne eğdirmeyecek, şehitlerimizin ruhunu incitmeyecek ve şehit ailelerini rencide etmeyecek diyerek geçiştirilemez. Bin yıllık egemenliği Türk Milletinin elinden alma sonucunu doğuracak olan bu süreç durdurulmalıdır.

Çaremiz: Türk Milletinin uyandırılmasında ve seçim sandığındadır.

Sadi Somuncuoğlu
06.05.2013
http://www.21yyte.org/arastirma/terorizm-ve-terorizmle-mucadele/2013/05/06/6980/teroristbasiyla-mutabakat-meselesi

Share

Yorum yok

TEŞEKKÜR

ergenekon davası

29.04.2013 tarihinde yapmış olduğum esas hakkındaki son savunmamda, duruşma salonunda beni yalnız bırakmayan ailem ve tüm dostlarıma teşekkür ediyorum…  Muzaffer Tekin

Savunmamın tam metni önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır.

Share

Yorum yok

“BEŞİKTAŞ’TA SIRTLAN PUSU’SU”

Balyoz davası sanıkların dan, Jan. Alb. Mustafa Önyol’un kaleme almış olduğu “Beşiktaş’ta Sırtlan Pusu’su” adlı kitap’ta Muzaffer Tekin ile ilgili satırlar;

“Zafer tepe” ismi nereden gelir, bilir misiniz?

Söz konusu olayda bir isim daha öne çıkıyordu; Muzaffer Tekin. Piyade okulunda bir asteğmen bölüğünün Bölük Komutanı olarak görev yapıyordu o zamanlar. Rütbesi yüzbaşıydı.

Astı, üstü herkes ondan kahraman diye bahsediyordu. Sadece astları değil, üstleri de kendisine saygı duyuyordu. Kıbrıs savaşında yaptıklarını kendisinden değil, arkadaşlarından, ders hocalarımızdan dinliyor, kendisine içten içe hayranlık duyuyorduk.

Yürüyüşüyle, duruşuyla emsallerinden farklı bir subaydı Yüzbaşı Tekin. Kışlada pek çok bölük vardı ama en olumsuz hava şartlarında bile eğitim yapan bir tek bölük olurdu. O da Muzaffer Tekin?in bölüğü.

Kıbrıs savaşına teğmen olarak katılmış, gösterdiği üstün cesaret ve feragat nedeniyle bu rütbede altın madalyalı tek subay olarak tarihe geçmişti.

Kıbrıs?ta cephe taarruzu ile ele geçirdiği tepeye ismini vermişlerdi: ??Zafer tepe.?? Asker olsun diye yaratılmış birisiydi gözümüzde o zamanlar Muzaffer Tekin.

Lokantada kavga olduğu gün, Piyade Okulunun Nöbetçi Amiri Muzaffer Tekin idi. Olay ile ilgili sorgular sonucu Selimiye?de lokanta sahibi ve çalışanlarının karşısında çıkartılarak yüzleştirildik. Yüzleşmede kimse teşhis edilmedi. Ama mutlaka bir suçlu bulunmalıydı.

Bu olay iç kamuoyunda fazla yankı bulmamıştı ama dış basın olayı çarpıtarak vermiş ve dış kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Söylenenlere göre; yabancı basın, örgütlerin terörünün askerlerce engellediğini, şimdi ise askerlerin mafya usulü saldırılar yaparak haraç vermeyenlere karşı terör estirdiklerini belirterek, ?bu teröre kim dur diyecek? şeklinde yayın yapıyorlarmış. Hâlbuki ortada münferit bir olay vardı ve başka bir olay da vuku bulmamıştı. Ama kime anlatacaksın?

Bundan o zamanki yetkililer çok etkilenmişti haliyle. Buna sebep olanları mutlaka cezalandırmak niyetinde oldukları anlaşılıyordu. Çünkü sansürleme imkânı bulamadıkları Avrupa basını kendi halkından, kendi basınından kendi Ordu mensuplarından ve gerçeklerden çok daha önemliydi onlar için. Olay sonrası okula peş peşe komutanlar geldi.

En son dönemin Kara Kuvvetleri Komutanının geldiğini hatırlıyorum. Her gelen gerginlik yaratıyor, bağırıp çağırıp gidiyordu. Amacın ??bağcıyı dövmek?? olduğunu anlayacak yaştaydık.

Sonuçta dayak yiyen dört arkadaşımız (dayak yedikleri için olsa gerek) ile Muzaffer Tekin?in, bana göre haksız ve hukuksuz bir şekilde TSK ile ilişiğini kestiler.

Muzaffer Tekin, Nöbetçi Amiri olarak bütün sorumluluğu üzerine almış, herhangi bir arkadaşımıza zarar gelmemesi için kendi geleceğini hiçe sayan bir asil duruş sergilemişti. Bu asil durumun karşılığı, TSK?den atılmak oldu.

Ama o bu davranışını ile orada bulunan yaklaşık 350 teğmenin gönlündeki edebi yerini aldı…

Yirmi altı yıl sonra Muzaffer Tekin, ??Ergenekon?? isimli davadan, iftiralarla, yine haksız hukuksuz biçimde bu sefer cezaevine tıkılacaktı. Ben de benzer şekilde haksız hukuksuz bir şekilde ??Balyoz?? davasından tutuklanacaktım. O zamanlar nereden bilebilirdim yolumun, 26 yıl sonra Muzaffer Tekin ile bu sefer cezaevinde kesişeceğini?

Muzaffer Tekin cezaevindeyken, düzenlenen bir kanunla beraber hakları iade edilecek, kendisine emekli aylığı bağlanacak ve emekli Albay kimliği verilecekti. O da bana bu kimliğin renkli fotokopisini göndererek, sevincini paylaşmamı sağlayacaktı.

Daha nelerle, kimlerle kesişecekti kaderimiz? Onu da ilerleyen satırlarda anlatacağım.

??Ergenekon?? davası denince aklıma bir kişi daha geldi. Söz konusu kişi, bu dava kapsamında ilk tutuklanan emekli General Veli Küçük?tür…? (Beşiktaş?ta Sırtlan Pusu?su, Mustafa Önyol, sayfa:87-88)

Share

Yorum yok

GİZLİ TANIK BOYABAT GERÇEĞİ

13.AĞIR CEZA MAHKEME BAŞKANLIĞINA  / SİLİVRİ

Konu: Gizli tanık Boyabat?ın şahsıma atf-ı cürümlerinin tescil edilmesi için, Taner Büber, Av.Erol Yılmaz, Sami Hoştan?ın Habip adlı şoförünün huzurda ivedi dinlenilmesi, Gizli tanık Boyabat?ın 2006 yılında gerçekleşen olaylar ile ilgili yargılandığı Eyüp Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasının mahkemenize incelenmek üzere getirtilmesi, tarafıma verilmesini düşünüyorsanız gizli tanığın isminin kapatılarak tarafıma verilmesi arz ve talebimden ibarettir.

Gizli tanık Boyabat?ın mahkemenizde dinlenildiği 01.11.2012 tarih 253.celse akabinde, medyada akşam haberlerinde Gizli tanığın çok önemli açıklamaları başlığı adı altında ?Muzaffer Tekin, Türk-Kürt Çatışması İçin Talimat Verdi, Hrant Dink?in Öldürülmesi Planını Yaptı? iğrenç atf-ı cürümleri yer almıştır.

Sizler, her ne kadar medya haberleri bizleri ilgilendirmiyor desenizde, adına Ergenekon denilen davalar ilk günden bugüne kadar malum medya tarafından maniple edilerek, insanlara hayatları adeta zindan edilmiştir!

Şayet, aleyhimize ifade veren tanıkların tamamı hukuki bir mercek altına alınabilmiş olsa idi, ısrarla iddia ettiğim gibi bunlar tanık değil, iftira attıklarından dolayı kesinlikle sanık olurlardı! Örnek mi: Osman Yıldırım, Talip Doğan Karlıbel, Emrah Özdemir, Gizli tanık Boyabat ve bunlar gibi canlılar.

Gizli tanık Boyabat?ın beyanlarının gerçek olup olmadığını test edebileceğiniz mahkemenizde maddi olgular, ki HTS raporları, Sami Hoştan ile aynı davadan yargılandığımız mahkeme huzuruna çıkana kadar hiçbir beşeri ilişkimin olmadığı net olmasına rağmen, ben bunları takviye edecek ve Gizli tanık Boyabat?ın, ne anlatmış olduğu olayların, ne de ilişkilendirmeye çalıştığı insanların, tamamen kirli emelleri için yaratmış olduğu bir kurgu olduğunu ispatlayacak taleplerde bulunmama rağmen, maalesef bunların hiçbirini, Sami Hoştan?ın dinlenmesi dışında yerine getirmediniz!

Mahkemenizin, biz sanıklara ön yargılı bakışınızı duruşmalardaki tavırlarınızdan bildiğim için, özellikle kilit isim Taner Büber?in haber gönderdiği iddia olunan Av. Erol Yılmaz, Sami Hoştan?ın soförü Habip adlı kişinin tanıklıklarına başvurmanızı önemle talep etmeme rağmen bu konuda gereğini yapmadınız!

Sıklıkla maddi gerçeği aradığını ifade eden sizler, ahlaki değerlerini yitirmiş, arsız, ursuz, hırsız, namussuz, ırz düşmanı, sahtekar, dolandırıcı, uyuşturucu müptelası ve cinayet hükümlülerinin, hiçbir hukuki gerekçe olmadan, bizlerin itibar cellatlarımız olmalarına nasıl müsaade ediyorsunuz? Hukukçu kimliğiniz yanında vicdanlarınızda mı sızlamıyor?

Lehime olan tüm savunma tanıklarımın dinlenilmesinden feragat ediyorum, sadece Mahir Kök?ün huzurda dinlenilmesini talep ediyorum, dememe ve bu konuda mahkemenize yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunmuş olmama rağmen hiçbir işlem yapmayan mahkemenizin alel acele karar alıp, bir cinayet hükümlüsünü, uyuşturucu müptelasını, yalancı tanık Emrah Özdemir?in Muzaffer Tekin?in savunma tanığı yapıp huzurda dinlenilmesinin mantığını gayet iyi anlıyorum! Üstelik, gözümün içine baka baka yüreği yetiyorsa yalanlarını tekrarlasın dediğim bu tanığı, can güvenliği gerekçesi ile ?gizli tanık odasında? bizlere rahatça iftira atabileceği bir ortamda dinlemeyi tercih ediyorsunuz!

Duruşma salonunda, gerektiğinde 40-50 jandarma görevlisi arasında hiç kimsenin can güvenliğinin tehlikede olması mümkün değil iken, gerektiğinde Osman Yıldırım örneğinde olduğu gibi, ön sıraları boşaltıp, tanığında etrafında jandarma kalkanı oluşturabilirdiniz. Bu tanığın can güvenliğinin olmadığı duruşma salonunda başta siz yargıçlar ve biz sanıklarında can güvenliği olmadığı ortaya çıkmaz mı?

Durumlarını eksejere ederek can güvenliği isteyen bu ahlaksız adamların gerçekte canları ile ilgili bir kaygıları olmadığı gibi, burunları kanasa, Ergenekon?a mal edecekleri bizlerce malumdur!

Bu iffetsiz adamlar için ölüm kurtuluştur! Korkaklar her gün, kahramanlar ise bir gün ölürler! Gerçekte, ailelerimiz dahil olmak üzere, bütün örgütlere yıllarca hedef gösterilen bizleriz! Böyle olmasına rağmen hiç bir can kaygısı taşımıyoruz!  Binaenaleyh; ?Can korkusuna değermi bir ömür, baki mi olur cihanda insan?

Emrah Özdemir?in ivedilikle Muzaffer Tekin?in savunma tanığı olarak huzurda dinlenilmesinin tek amacının, Adil Timurtaş?ın mahkeme huzurunda reddettiği emniyet ifadeleri üzerine, 13.Ağır Ceza Mahkemesinde 14.08.2012 tarih, 220.celsede ki vermiş olduğu ifadelerinin tamamının çürütülmesi olduğu düşüncem hiç değişmeyecektir! Nitekim, yalancı tanık Emrah Özdemir bu görevini başarı ile ifa etmiştir. Adil Timurtaş?ın çelişkilerini ortaya çıkarmak isteyen iddia makamı ve heyetiniz, bu gayretkar tavrı, onlarca çelişkili ifade veren, yalan söyleyen Emrah Özdemir?e her nedense göstermemiştir!

Lütfen, adil yargılama yapıyoruz diyerek, bizlerin onurlarını ahlaksız taifesine meze edip, zekalarımızı da hafife almayınız!

Sonuç ve Taleplerim:

         Mahkemenizden Gizli tanık Boyabat?ın şahsımca malum olan atf-ı cürümlerinin tescil edilmesi ve maddi gerçeğin açığa çıkması bakımından ivedi olarak;

1- Taner Büber?in tanık olarak dinlenilmesini,

2- Av.Erol Yılmaz?ın tanık olarak dinlenilmesini,

3- Habip adlı soförün tanık olarak dinlenilmesini,

4- Birbirleri ile irtibatlandırılmak istenilen kişilerin HTS raporları eşleştirilerek, Gizli tanık Boyabat?ın iddialarının doğru olup olmadığının maddi olgular ile tespit edilmesini,

5- Muzaffer Tekin?in sadece 2004 ya da 2006 yılı içerisinde değil, emekli olduğu 1985 yılından, tutuklandığı 2007 Haziran ayına kadar Silivri bölgesinde değil 15-20 gün, 1 gün dahi kalıp kalmadığının tespit edilmesini,

6- Gizli tanık Boyabat?ın Eyüp Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava dosyasının, mahkemenizce incelenmek üzere getirtilmesini,

Arz ve talep ediyorum. Taleplerimin yerine getirilmediği taktirde gerekçesinin tarafıma bildirilmesini istirham ediyorum.

Saygılarımla  05.11.2012

Muzaffer TEKİN 

İFTİRADA SON DURUM

Gizli tanık Boyabat, 14.08.2008 tarihinde İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet savcılarına vermiş olduğu ifadesinde, 2000?li yıllarda Güneydoğulu vatandaşlarımız ile kişisel problemlerini örgütsel bir plan içinde yapıldığı imajı vermek ve korkularından sıyrılmak  amacıyla yapmış olduğu alçakça kurgularla  kendisi ile hiçbir ortamda bir araya gelmeyecek, düşünsel hiçbir şeyi paylaşmayacak olan Muzaffer Tekin?e yönelik atf-ı cürümlerde bulunmuştur!

Gizli tanığın, beyanlarının çok önemli olduğunu düşünen, CMK 250. Maddesi ile görevli, yetkili bölümde savcı Mehmet Ali Pekgüzel, savcı Zekeriya Öz, savcı Nihat Taşkın, ?Gizli tanık Boyabat?ın ifadesinin alınmasında hazır bulunmuşlardır.

Gizli tanık Boyabat?a resim üzerinden teşhis yaptıran üç savcı, böylece de almış oldukları ifadeye kendilerince bir ciddiyet kazandırmışlardır.

Gizli tanık Boyabat?ın anlatımlarının doğru olup olmadığını test etmek çok kolay olmasına rağmen, savcılar bütün tanıkların anlattıkları doğrudur mantığı ile ve sanıklar hakkında ?kuvvetli suç şüphesi? ni devam ettirmek amacı ile bu tanıklıkları meşru kılmışlardır.

Süreci takip ettiğimizde, ilişkilendirilmek istendiğim insanlar, iddianamedeki kurgular, iğrenç tanık beyanları nasıl ahlaki ve hukuki olmayan trajikomik bir durumun içinde olduğumu anlatmaya yeter düşüncesindeyim.

Tanık olarak dinlenmesi için talepte bulunduğum, Taner Büber?in mektubu ulaştı elime. Gizli tanık Boyabat adlı müfterinin iftiraları basında yer alınca, Taner Büber  yazdığı mektupta somut ifadelerle bu alçaklığa olan isyanını dile getirmiş. Zira, gizli tanığın ifadelerinin gerçek olup olmadığı onun bilgisine başvurularak kolaylıkla netleştirilebilirdi! Ama bu talebim maalesef diğerleri gibi mahkemece kabul edilmedi!

Taner Büber?i tanımıyorum ve hayatımda hiç karşılaşmadım! 15.11.2012 tarihli mektupta şahsım ile ilgili olan bölümü görebilirsiniz;

?Hrant Dink iddiası: Öncelikle ben Muzaffer Tekin?i hiç tanımam! Ama değil Muzaffer Tekin, kimse bana adam öldürme teklifini yapamaz.

Muzaffer Tekin?in bizim çiftliğe geldiğini silahlı eğitim falan yapıldığını iddia ediyor. O halde;

a) Muzaffer Tekin ile benim en azından bir kez telefon görüşmemiz olması gerekir. Peki var mı? Hayır!

b) Muzaffer Tekin bizim çiftliğe gelmiş ise, bizim çiftlik ?Classis Golf? adlı baz istasyondan sinyal alıyor. Bu durumda Muzaffer Tekin?in gelip misafir olması, silah eğitimi vermesi gibi vesaire hususlar nazara alındığında, iddia olunan ilgili tarihlerde Muzaffer Tekin?in ?Classis Golf? isimli baz istasyonunu bir kaç kez ve birkaç saat kullanmış olması gerekmektedir!?

Taner Büber, mektubunda Gizli tanık Boyabat?ın iftiralarına detaylı olarak net ifadelerle açıklık getirmiştir. Yukarıda yer verilen bölüm sadece şahsım ile ilgili kısımdır.

Diğer gizli tanık vakalarında olduğu gibi, ifadelerin iftira olduğunu bile bile, amaçları, basına malzeme vererek bizleri toplum nezdinde suçlu olarak algılatmak, itibarsızlaştırmak olanların, bu tanıklar ile yargılamayı değersizleştirdiklerinin acaba farkındalar mı?

Şahsen, bu tabloya sebebiyet verenler adına utanıyorum. İnsanlar mesleklerine karşı bu kadar sorumsuz olamazlar diye düşünüyorum.

Muzaffer TEKİN

03.01.2013 / SİLİVRİ

Share

1 Yorum

13. AĞIR CEZA MAHKEME BAŞKANLIĞI?NA / SİLİVRİ

Konu: Emrah Özdemir adlı şahsın 13. Ağır Ceza Mahkemesinde tanık olarak dinlendiği celselerde şahsıma suç yüklemek amacıyla bulunmuş olduğu gerçek dışı beyanlar ile atf-ı cürümlerinin maddi olgular ile mahkemenize arz?ından ibarettir.

1-    Tanık Emrah Özdemir 18 Eylül 2012 tarihli 232.celse, sayfa:8 de ?Sayın Başkanım, bu ifade de değiştireceğim hiçbir şey yok, aksine benim eklemek istediğim. Bunlar duyuma dayalı şeylerdi daha çok, ben şimdi siz büyüklerime görmüş olduklarımdan biraz bahsetmek istiyorum! 2004 yılı içerisindeki 2003 ve 2004 ben sonra 2005 yılında cezaevinden çıktığımda bu 6 aylık süre içerisinde gördüklerimi bahsetmek istiyorum size.? Dedikten sonra beni ve aynı davadan yargılandığımız bazı insanları çeşitli yerlerde gördüğünü beyan ederek atf-ı cürümlerde bulunmuştur!

2-    Tanık ifadesinin devamında Emrah Özdemir, ?2005 yılında cezaevinden çıktığımda bu altı aylık süre içerisinde gördüklerimi bahsetmek istiyorum size? diyerek net bir cümle kullanmıştır! Cezaevinden çıkmış olduğu tarihi baz alarak atf-ı cürümlerine inandırıcılık sağlamayı amaçlayan bu şahıs, aniden çark ederek 2004 yılı, bildiğim konuların hepsi diyerek ifade değiştirmiştir. Bu ansızın ortaya çıkan ?çelişki? maalesef nedense hiç sorgulanmamıştır! ?2005 yılında cezaevinden çıktığımda bu altı aylık süre içerisinde gördüklerimi bahsetmek istiyorum size.? İfadesini Emrah Özdemir niçin değiştirmiştir? Cevabı aşağıdadır!

I.            Ergenekon kovuşturmalarından çıkar sağlamak isteyen, suç makinesi haline gelmiş, ahlaki ve manevi değerlerini yitirmiş birtakım tutuklu ve hükümlüler gibi Emrah Özdemir adlı bu şahıs?ta bu süreci kendi lehine çevirebilmek amacıyla davalar ile ilgili görsel ve yazılı basını yakın takibe alarak aklınca kendisine malzeme toplamıştır. Hatta daha da ileri giderek Ergenekon iddianamesi ve bazı sanık ifadelerine de vakıf olmuştur.

İfadelerimde bilmeyerek, tarih hakkında yapmış olduğum bir yanılgım, yalancı tanıkların yapmış olduğu atf-ı cürümlerin tescilinde belirleyici bir rol oynamaktadır! Zira ben, Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi ekseninde, yaşamış olduğum olayları 2004 yılı olarak beyan ederken herhangi bir art niyet içerisinde elbette değildim. O kapsamda bir araya geldiğim insanlar ile de tanışmam 2005 yılının ilk ayları olduğu, 2005 yılı Mayıs ayından sonra da beşeri ilişkilerim dışında birlikteliğimin olmadığı mahkemenizdeki maddi olgular ile de sabittir! 2004 yılında, merhum Kuddusi Okkır ile tanışmamış olduğum gerçeği ortada iken, Emrah Özdemir adlı şahsa kendisinden bahsetmem mümkün mü dür? Vermiş olduğu ilk ifadede Yıldız da beraber gördüğünü ima etmiş olup daha sonra da bu ifadesini de değiştirmiştir!

II.            Emrah Özdemir adlı şahsın, 2005 yılında cezaevinden çıktıktan sonra altı aylık süre içerisinde gördüklerimi anlatacağım şeklindeki ifadesini, 2004 yılı olarak değiştirmesinin kanaatimce en önemli sebeplerinden birisi de Sedat Peker?in 2005 yılında cezaevinde olduğu gerçeğinin kendisine hatırlatılmasıdır!

3-    Emrah Özdemir isimli bu müfteri, ?Kaos yaratmak amacı ile Orhan Pamuk, Ahmet Türk, Osman Baydemir? gibi kişilerin öldürülmesi konularının, bizler tarafından konuşulduğunu, bunu benim söylediğimi beyan edebilecek kadar alçakça atf-ı cürümlerde bulunmuştur! Bu iddiaları ispat edemeyen dünyanın en namussuz adamıdır!

Babası ile ilgili bir iddiaya karşı, namus timsali kesilen bu canlının onurlu insanlara iftira attığını zabıtları okuyan her hukukçu görebilir. Hâlbuki 1.Ergenekon iddianamesi 2530. Sayfada yer alan ?Hukuki Durumun Değerlendirilmesi? başlıklı bölümün içeriğinde ?Muhammed Yüce, Selim Akkurt, Çoşkun Çalık isimli şahısların birbirleri ile yapmış oldukları telefon görüşme çözümleri ile ifadelerini baz alarak, Ergenekon terör örgütünün provakatif bir terör eylemi olarak, Kuvayımilliye derneğinde ki yapılanmasına havale ettiği Orhan Pamuk, Fehmi Koru, Ahmet Türk, Osman Baydemir veya Sebahat Tuncel?in öldürülmeleri eylemlerine ilişkin hazırlık hareketleri aşamasında yer aldığını? iddia etmekte olan sacılar, Muzaffer Tekin?i bireysel olarak bu menfur zihniyet ile irtibatlandıramaz iken, müfteri Emrah Özdemir 2004 yılında ben duydum deme gafletine düşmüştür! Düşerken de oldukça önemli bir maddi hata yapıyordu! Nasıl mı?

Çünkü Orhan Pamuk tanınan bir romancı olmasına rağmen, ilk kez 2005 yılında yabancı bir dergiye yapmış olduğu açıklamalardan sonra ülke kamuoyunda gündem yaratmıştır!

4-    18 Eylül 2012 tarihli 232.celse sayfa:9 da ?Muzaffer Tekin komutanımızı da gene aynı şekilde Adil abinin vasıtası ile tanıdım. Kendisini bir defa Ataşehir?in tam karşısında, şu anda ismini hatırlayamadığım bir restoranda?? demesine rağmen, ifadesinin devamında sayfa:14 de ?Ataşehir?in tam ortasında bulunan, göbekte bulunan. Şimdi restoran ismi de geldi efendim aklıma, Sahar Restoran? demiştir.

18 Eylül de başlayan Emrah Özdemir?in ifadesinin alınması 23 Ekim 2012 tarihli 251.celse de tamamlanabilmiştir. Son celse de ise ?Önce ismini hatırlayamadığı, sonra Sahar dediği restoranın ?Sahan Restoran? olduğuna karar verebilmiştir!

?Ataşehir?in göbeğinde?, ?karşısında?, ismini hatırlamadım?, ?Sahar?, sonra ?Sahan? bunlarda önemli olmasına rağmen, üzerinde durmayacağım. Benim mahkemenizin asıl dikkatlerine sunmak istediğim konu, yemekte olduğumu iddia ettiği kişilerin konuşmalarını arabanın yanında iken duydum ifadesi üzerine sorulan sorulara vermiş olduğu ?yalan beyanlarını? ortaya çıkaracak maddi olgulardır.

Ek-1 de Sahan restoran?ın giriş bölümü

Ek-2 de Sahan restoran?ın giriş bölümü ile caddeye bakan yemek salonunun görünüşü

Ek-3 de Sahan restoran?ın caddeye bakan yemek salonunun görünümü ve restoran otoparkının sınırı

Ek-4 de Sahan restoran?ın giriş bölümü, caddeye bakan yemek salonunun görünümü ve restoran otopark?ının sınırlarının geniş olarak görünümü

Ek-5 de Sahan restoran?ın giriş kapısı merdivenlerinden(aynı zamanda çıkış) otopark?ın görünümü

Ek-6 da Sahan restoran?ın diğer cephesi ve yazlık olarak kullanılan alan

Ek-7 de Sahan restoran?ın iç cephesi

 

Yukarıda ki maddi olgularımı mantıklı ifadeler ile takviye etmem gerekirse;

I.            Bir dükkân sahibi bile önünde bir engel bulundurmamaya dikkat ederken, restoranlar zinciri kurmuş bir markanın sahip olduğu mekânın önünde sıra sıra arabaların durması mümkün müdür?

II.            Emrah Özdemir, 17 yaşında Adil Timurtaş?ın arabasını kullandığını iddia ediyor. İddia ettiği kişilerin yemek de bir araya geldiklerini kabul ettiğimizde, herhalde o mekanın önünde durması gereken en son arabanın da Emrah Özdemir?in kullandığı araba olabileceği de bir gerçektir.

III.            Hiçbir restoranda önemli kabul edilen müşteriler, ayakaltı, giriş bölümüne yakın, cadde ve gürültüden etkilenen bölümlerde ağırlanmazlar. Hele hele iddia edildikleri gibi örgüt yöneticileri iseler can güvenlikleri ve gizlilikleri çok önemlidir. Öncelikle kendileri bu kurallara dikkat etmek istemezler mi? Zaten aksi ise örgüt üyesi ve yöneticisi oldukları sadece safsatadır!

Sunmuş olduğum maddi kanıtlar ile Emrah Özdemir?in Sahan restoran da toplantı yapıldığını iddia ettiği ve şahsıma yüklemek istediği atf-ı cürümleri ispatlanmıştır. Bu konuda zerre tereddüt kalmamıştır!

5-      Emrah Özdemir: ?Fener Rum Patrikhanesinde yapılan, Sevgi Erenerol da dahil olmak üzere ?irticai planlar?, ?eylemler?, ?hükümetin düşürülmesi? konuları ile ilgili bir çok konuşmalar yapılıyordu o dönem…? ifadesi ile kargaları bile güldürecek ciddiyetsizlikte şahsıma atf-ı cürümde bulunmuştur! Bu iddia Bartholomeos ile eylem birliği içinde olduğumuz anlamına gelir ki, zira Fener Rum Patrikhanesinin içerisinde bu tür konuları konuştuğumuzu iddia etti, böyle bir şeyi iddia eden insanın da öncelikle akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Sadece bu iddiası dahi Emrah Özdemir?in yalancı tanık olarak şahsıma atf-ı cürümlerde bulunduğunu başlı başına ispat etmektedir!

 

 TALEPLERİM

–         Tanık Emrah Özdemir?in vermiş olduğu ifadelerin gerçek olup olmadığının araştırılması konulu 2 Ekim 2012 tarihinde mahkemenize arz ettiğim dilekçem

–         16 Ekim 2012 tarihli dilekçem de, Emrah Özdemir?in ifadesini çekmesi için kendisine bir jandarma üsteğmeni gönderdiğim atf-ı cürümünün araştırılması

–         16 Ekim 2012 tarihli dilekçem de  Bartholomeos?un tanık olarak dinlenilmesi konuları olmak üzere bütün taleplerimi önemle yineliyor, ayrıca Adil Timurtaş, Hayrettin Ertekin, Emrah Özdemir, ben ve ismi geçen sanıkların tamamını huzurda talep ediyorum. Bu taleplerim karşılanmadığı taktirde iki sonuç çıkaracağım:

1- Bizlerin suçlu olduğuna baştan karar vermiş olduğunuz!

2– Emrah Özdemir ve onun gibi açık ve gizli tanıkların ifadelerinin iftira olduğunu kabul etmiş olmanız! Adalete yakışan da budur! Saygılarımla…

 

Muzaffer Tekin / Silivri

 

 

Ek?ler dahil toplam 13 sayfadan ibarettir.

 

 

Share

Yorum yok

TÜRK DÜNYASININ BAŞI SAĞOLSUN

PROF.DR. TURAN YAZGAN

TÜRK DÜNYASININ AK SAKALI, YAŞAYAN SON KORKUT ATASI, TURAN İDEALİNİN SANCAKTARI, RUHUN ŞAD, MEKANIN CENNET OLSUN

Share

Yorum yok

Sessiz Çığlık – Ankara, İstanbul ve İzmir’de devam ediyor.. Gölcük’te de başlıyor.

Değerli Dostlarımız,

Bundan önceki haftalarda yanımızda olan, bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz.

24 Kasım 2012 Cumartesi günü SESSİZ ÇIĞLIK Eylemi Ankara Sakarya Caddesinde Taş Ankara Heykeli’nin altında saat 13.00-14.00 arasında yapılmaya devam edecektir.

Tüm dostlarımızı dostlarıyla ve Türk bayraklarıyla birlikte bekliyoruz.

Sevgiler, saygılar.

Ümit GÖNÜLDAŞ


NOT: Ayrıca eş-zamanlı olarak İstanbul’da Beşiktaş Özgürlük Anıtı önü, İzmir’de Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gölcük’te de Anıtpark’ta SESSİZ ÇIĞLIK Eylemi yapılacaktır.

Share

Yorum yok

SESSİZ ÇIĞLIK

Silivri de bulunan silah arkadaşlarına moral ve desteğini hiç bir zaman esirgemeyen, cesur insan Sayın, Yelkan H. AŞETEY’ ın göndermiş olduğu iletiye aşağıda yer veriyor, kendisine saygılarımızı gönderiyoruz…

 

Büyüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerim…

NEREDESİNİZ?

Her cumartesi; 13:00-14:00 arasında, Ankara, Sakarya meydanında; Ergenekon, Balyoz vb. düzmece davalarla tutsak alınan meslekdaşlarımıza destek olmak, kamu oyunu biraz harekete geçirmek, ilgilenmelerini sağlamak için uygulanan “SESSİZ ÇIĞLIK” eylemine, en azından yarım saat katılmanız çok mu zor? Orada bir pankartı taşımanın, 3-5 bildiri dağıtmanın, bunları da bir yana koyun, orada mevcut olmanın sizi de Silivri’ye götürebileceğinden mi korkuyorsunuz? 

O zaman, “vatan-millet-sakarya” edebiyatına hiç girmeyin, ürettiğiniz çözümleri cebinizde saklayın.

Selanik caddesindeki TESUD’da okey oynayanlar, bırakın onları, TESUD’da görev yapanlar, NEREDESİNİZ?

 

Saygılarımla


Yelkan H. AŞETEY


Share

1 Yorum

BOZKURT BAKIŞLI, SENİ ÖZLEMLE ANIYORUZ… RUHUN ŞAD OLSUN…

İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!

Mustafa Kemal Atatürk


Share

Yorum yok

Asil Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun…

 

Başta, Yüce Önder Atatürk Olmak Üzere, Bağımsızlık Mücadelemizin Kahramanlarını Saygıyla Anıyoruz…

Share

Yorum yok

Kurban Bayramının, Milletimize Sağlık, Huzur ve Esenlikler Getirmesi Ümidiyle…

Share

Yorum yok

SEVGİLİ ?GENÇTÜRKLER?

Öncelikle sizleri kutlamak istiyorum. Niçin mi? Türkiye Cumhuriyetinin dönüştürülmeye çalışıldığı, son Türk devletinin parçalanma girişimlerinin hız kazandırıldığı bu günlerde, Türk kimliğinin adeta bir suç gibi algılandığı süreçte, sizlerin asil Türk evladı olduğunuzu haykırmanızdandır.

Gerçekte bugün ülkemizde Kürt sorunu olmadığı, fakat Türk sorunu olduğu aşikârdır.

Mustafa Kemal ATATÜRK, ?En büyük servetim Türk doğmam ve Türk olmamdır? derken, tarihin derinliklerinden bugüne kadar her sahada insanlık ailesine örnek ve önder olan büyük bir millet?in ferdi olduğunu vurgulamıştır. Bu söylem ayrıca derin bir kültürün ifadesidir. Çünkü Türklük ırki değil, ?tanrısal? bir kavramdır!

Sizler ile yaşadığım bir anımı paylaşarak bu büyük millet?in niçin liyakatlere mazhar olduğunu, binlerce örneklerinden sadece bir tanesi ile somutlaştırmış olacağım.

1974 yılında teğmen rütbesi ile Kıbrıs Barış Harekâtı?na katılma onurunu yaşadım.  Mustafa Kemal ATATÜRK ?Savaş meşru değil ise bir cinayettir? demiştir. Bizlerin görev aldığı harekâtta isminden anlaşıldığı gibi barış amaçlı idi. Sadece adada yaşayan Türklere değil Rumlara da özgürlük hedeflenmişti.

20 Temmuz 1974 günü birliğimiz saat 10.00 sularında ada da Gönyeli ve Boğaz bölgesi arasında ?Kırnı? olarak adlandırılan açık bir alana uçarbirlik harekâtı ile indirildi. Ben, Bolu Komando Tugayına bağlı II. Komando Taburu, III. Komando Bölüğü, II. Komando Takım Komutanı olarak görev yapmaktaydım.

Taburumuzun toparlanmasını müteakip boğaz bölgesi istikametinde ilerleyerek hâkim bir arazide inşa edilmiş olan ?Sent-Hilarion? kalesinin bulunduğu mevkide intikalimizi tamamlayarak, bulunduğumuz alanda toplanma bölgesi tesis ettik. Taburumuz dinlenmeyi müteakip, fazla malzemelerini burada bırakarak aynı gece Girne ?ye taarruz görevi almıştı.

20 Temmuz gecesi çıkarma birlikleri ile Beşparmak dağlarının güneyine indirilen birliklerin irtibatlarını kesmek amacı ile Rum komando birliklerinin bulunduğumuz mevkilere taarruzları gelişti ve birçok hâkim sırt ve tepeler ellerine geçti.

Bu beklenmeyen durum karşısında taburumuzun Girne?ye taarruzu doğal olarak iptal edildi ve düşmanın eline geçen tepelerin geri alınması için gece boyu aralıksız süren karşı taarruzlarımız 21 Temmuz günü saat 11.00?a kadar sürdü ve düşmanın eline geçen arazinin tamamı geri alınarak temizlendi.

Girne Lefkoşa boğaz yoluna hâkim, aynı zamanda da hava araçlarının emniyetli güzergâh olarak kullandığı Şahinler bölgesindeki ?Aslantepe? olarak isimlendirilen hâkim tepenin geri alınması uğruna takımımdan şehit olan Hasan ALKAN isimli kahraman erle ilgili harekât bittikten sonra yaşadığım bir anım, kaleme aldığım bu yazının ana temasını oluşturacaktır.

1974 yılı Ekim ayında taburumuzun konuşlandığı ?Aşağı Dikoma? köyüne Türkiye?den bir vatandaşımız geldi. Kendisi tabur komutanımız ile görüştükten sonra komutanımız tarafından bana gönderildi. Gelen kişi, şehidim Hasan ALKAN?ın babası idi. Hemen elini öptüm, daha hal, hatır sormadan bana ilk sorusu; ?Kumandan bey evladım, oğlum vuruşarak mı şehit oldu, bana bunu anlatırmısınız?? oldu. Kendisine o an çarpışmaların olduğu tepeleri göstererek, o taarruzların önemini, başarılı olunamadığı takdirde çıkarma birlikleri ile indirilen kuvvetlerin birleşemeyeceğini, dolayısı ile harekâtın başarısızlıkla sonuçlanacağı gibi, zayiatında büyük olacağını anlattıktan sonra, ?Şu an öylesine huzurluyum ki, bu yaşımda Allah bana da böyle bir görev yapmayı ve bu uğurda şehit olmayı nasip etsin? cümleleri ağzından döküldü.

Şu an bu kahraman erimin, asil babasının ismini hatırlayamadığım için beni mazur görün. Aradan 38 yıl geçti, bu da mazeret değil elbette. Lakin aramızda geçen bu duygu dolu diyalogları dün gibi hatırlıyorum. Yazımın devamında kendisine Baba ALKAN olarak hitap edeceğim.

?Baba ALKAN? aramızda geçen kısa söyleşiden sonra oturdu, heyecanını bastırdıktan sonra ?Benim buraya gelme amacım, bugüne kadar akıbetini bilmediğim oğlum Hasan?ın durumunu ve onun hakkında bilgi almak için evden ayrılan ve bir daha da geri dönmeyen ağabeyinin durumunu öğrenmek içindir?

?Asker oğlum Hasan?ın şahadetini biraz önce öğrendim, ağabeyinin durumu halen meçhul, Tabur komutanınız onunda kardeşinin peşinden Kıbrıs?a gelmiş olabileceğini ve yanlışlıkla Rum tarafına geçmiş olabilme dâhil her türlü ihtimalin araştırılacağını ve bu süreç boyunca bizlerin misafiri olacağını? kendisine söylediğini ifade etti.

?Baba ALKAN? bir ay?a yakın bir zaman tabur komutanımızın emri ile benim misafirim oldu. Ben bu zaman aralığında kahraman Hasan ALKAN?ın şehit olduğu bölgeyi kendisine bizzat göstererek kendisine detaylı anlatma imkânım oldu. Bu zaman zarfında ise ?BAYRAKTARLIK? vasıtası ile Türk ve Rum kesiminde kayıp ağabeyin izi arandı.

Arama faaliyetleri devam ederken bir gün ?Baba ALKAN? bana ?Kumandan bey oğlum, size bir şey söylemek istiyorum, komutanlık makamı burada şehit ve gazi olanların yararlandıkları arazi, ev, araba gibi haklardan bahsetti. Bana da teklif yaparak bu haklardan yararlandırmak istediler. Ben nasıl böyle bir şeyi kabul edebilirim! Bunları kabul ettiğim takdirde şehit oğlum nasıl huzur bulur? Vatan için akıtılan kanın bedeli olur mu hiç! Ben bu teklifi red edeceğim? dedi ve dediğini de yaptı.

Büyük oğlunun Kıbrıs?ta olmadığı netleştikten sonra, Baba ALKAN?ı memleketi Hatay?a yolcu ettim.

Dönüşünden yaklaşık 1 ay sonra yazmış olduğu teşekkür mektubu Anadolu insanının nezaket, terbiye ve duygusallığını bütünüyle yansıtıyordu.

?Saygıdeğer Kumandan Bey evladım? diye başlayan mektubunun en trajik satırları ise memleketine döndüğünde trafik kazasında öldüğünü öğrendiği büyük oğlunun haberi idi.

Bu asil insan, Kıbrıs?a ayak bastığında oğlunun şehit olduğu haberini almış, Hatay?a döndüğünde ise kardeşinin akıbetini öğrenmek için yollara düşen büyük oğlunun trafik kazasında vefat ettiğini öğrenmişti.

Yaşadığımız dünya da birçok insan haksız kazanç sağlama erdemsizliğini gösterirken ekonomik durumu yok yoksul olduğu her halinden belli olan ?Baba ALKAN? yukarıda arz ettiğim tavrıyla ahlak ve fazilet timsali olmuştur.

Mektubun sonunda ise ?Vatan Sağ olsun? cümlesini özellikle vurgulamak istiyorum.

19 Eylül günü ?Gaziler Günü? olması sebebi ile bütün şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş gazilerimizin aziz hatıraları önünde minnet ve şükranla eğiliyorum? Hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu günler temenni ediyorum.

Bu vesile, Türk Doğmamızı ve Türk Olmamızı bizlere bahşeden, o genleri bizlere veren bütün annelerin ve babaların hürmetle ellerinden öperim.

Sevgi ve Saygılarımla?

Muzaffer TEKİN

10 Eylül 2012 / Silivri

Share

Yorum yok

ARAŞTIRMACI GAZETECİ !…

10 Ağustos 2012 tarihinde yapılan 218. celsede, 13.Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda Şenol Gürkan adlı kişi tanık olarak dinlendi.

Şenol Gürkan, adına Ergenekon denilen soruşturma ve kovuşturma döneminde toplumu maniple etmek için görev almış, kendisini araştırmacı gazeteci olarak tanımlayan güruh?un bir üyesidir. 8 Eylül 2008 de Taraf gazetesinde, 9 Nisan 2009 tarihinde Yenişafak gazetesinde olmak üzere, söz konusu bu şahsın, hakkımda son derece ciddi ithamları yer almıştır. Burada ?Kutlu Adalı?nın suikasta kurban gidişinden kısa bir süre önce Aziz Barnabas olayında parmağı olduğunu iddia ettiği yüzbaşının Muzaffer Tekin olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı? haberi vurgulanıyordu.

8 Eylül 2008 tarihinde Taraf gazetesinde çıkmış olan haberinden sonra Şenol Gürkan 16 Eylül 2008 tarihinde Özel yetkili C.Başsavcılığına ifadesi alınmak üzere davet edilmiş ve Ergenekon savcıları tarafından da ifadesi alınmıştır. İşin enteresan yanı, şahıs savcılara vermiş olduğu ifadesinde  hayasızca şahsıma yüklemek istediği Kutlu Adalı cinayetinden hiç söz etmemiş, savcılar ise ihbar kabul ettikleri gazete haberleri ile ifadesine başvurdukları Şenol Gürkan adlı bu şahısa son derece ciddi bu konuyu sormayı akıl edememişlerdir. Çok garip !!!

Savcılık ifadesinde, benim KKTC vatandaşlığımı, bazı Ergenekon sanıkları ile irtibatlandırmak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini desteklemek gibi KKTC ye gittiğim gibi gerçek dışı haberler ile geciştirmiş, şahsıma yönelik suç isnat edilebilecek somut bir delil savcılara sunamamıştır. Zira, geçmişte haber adı altında yaptıkları, bilgi kirliliği amaçlı kendisine bir takım merkezlerce verilen görevlerdir. O dönem çalışmış olduğu gazeteye gönderdiğim tekzip ile 13.Ağır Ceza Mahkemesine vermiş olduğum dilekçelerimi ekte sunuyorum. Dikkatle okunduğunda, bu şahsın ve kendisine yaptırılan bu hayasızca atf-ı cürmün neye hizmet ettiği kolaylıkla anlaşılacaktır.

Huzurdaki tanık sorgusunda Şenol Gürkan adlı şahsa, ahlaki, hukuki ve vicdani olmayan beyanlarının somut belgelerini mahkemeye sunması çağrısında bulundum. Vermiş olduğu cevap karşısında hayret ve dehşet?e düşmemek mümkün değil! ?Ben öyle yazdığımı hatırlamıyorum!?  Mahkemenin duruşmaya verdiği kısa bir aradan sonra ise tekrar aynı konu ile ilgili; ?Şimdi notlarıma baktım, hakkınızda böyle ithamlarım olmadı!?

Şenol Gürkan?ın hatırlamaması ve o yazıya ulaşamaması doğrudur. Çünkü servis gazeteci, sipariş metni yayınlamak mecburiyetinde kaldığı için içerikten bi haberdir!!!

Hala, yandaş medya ve yandaş kalemşörleri anlamayanlara ithaf olunur!

 

Muzaffer TEKİN

22 Ağustos 2012 / Silivri

Ekler:

1-Taraf gazetesine gönderilen tekzip

2-13.Ağır Ceza Mahkemesine verilen dilekçe

 

 

Share

Yorum yok

ADİL YARGILANIYORUZ!

Ergenekon adı verilen 19 davanın birleştirildiği kovuşturmalarda 2 ayı aşkın bir zaman diliminde kesintisiz olarak ?tanık? dinlenmektedir. Dinlenilen tanıklar ?kamu tanığı? olarak huzura alınıyorlar ve ?bildiğimi dosdoğru söylüyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim? metni kendilerine mahkeme başkanınca tekrar ettirilerek dinlenilmeye başlanıyorlar. Ayrıca doğru beyanda bulunmadıkları taktirde haklarında yasal işlem yapılabileceği kendilerine hatırlatılmasına rağmen, bir önceki celse yemin edip tanıklığına başvurulan kişi şayet mahkemeye sanıklar aleyhinde yeterli bir malzeme sunamamış ise hemen tanık koruma programına alınarak bir kez daha ifadesine başvuruluyor ve bu kez söylediklerinin tamamını reddederek atf-ı cürümlerde bulunuyor. Fakat ne yazık ki bir ay içerisindeki bu değişimi ve yeminini tanığa hatırlatmak, bunu sorgulamak hiç bir yargıcın aklına gelmiyor. Örnek; Esra Feride Gökçimen?in sorgu tutanakları.

Söz konusu bu tanıkların hemen tamamının ortak özellikleri; tescilli dolandırıcı, ajan, tecavüzcü, uyuşturucu müptelası, katil, hırsız, suç örgütü üyesi ile terör örgütünden kaçıp itirafçı olmalarıdır. Bu son derece itibarlı tanıklar(!) en aşağı anlama düzeyindeki insanların bile kolaylıkla tespit edebileceği çelişki dolu ifade, yalan ve iftiralarından kesinlikle sorgulanmadıkları gibi bir de maalesef mahkeme heyetinden teşvik görmektedirler. Bu duruma isyan eden sanıkların sözleri ağızlarına tıkılıyor, mikrofonları kapanıyor, azarlanıyor ve mahkeme salonundan kolluk kuvetleri marifetiyle yaka paça atılıyorlar. Bununlada yetinmeyen mahkeme heyeti, adil olmadığı bir yargılamada sanıklar hakkında suç duyurusunda bulunarak, söz konusu bu masum insanların mağduriyetine mağduriyet katmaktadır!

Nadir olarak huzura alınan, sanık lehine ifade veren kamu tanıkları ise vermiş oldukları ifadelere pişman edilircesine mahkeme heyetince didik didik edilerek nerede ise söylediklerinden vazgeçirilmek için her türlü baskıya maruz kalmaktadırlar. Bunun somut bir örneği, tanık Necat Uysal?ın sorgusunda yaşanmıştır; ?Alparslan Arslan?ı Doğuş Faktoring?e ben götürdüm ve sahipleri ile tanıştırdım.? ifadesinden sonra, tanığın mahkeme heyetince muhatap olduğu sorulara bakmak yeterli olacaktır.

Tanıklar?a sanık teşhisinde tanımadığı sanığın, önce isminin söylenip bir kez daha teşhis yaptırılması, sanığın yaklaşık yarım saat soru sorduğu tanık tarafından sorgu nihayetinde teşhis ettirilmeye zorlanması ise bu davranış içerisine giren yargıçlar adına hem çok üzücü hem de düşündürücüdür!

Hekimin koyduğu yanlış bir teşhis bir hastayı öldürürken yargıcın adil olmayan kararları sadece muhatabını öldürmüyor, toplumun geleceğe olan inancını, umutlarını, özgür yaşama ideallerini ortadan kaldırıyor. Bu süreçte bunu yaşayarak öğrendim!

Karar?a giden yargılamalarda sanıkların lehlerine ifade edecekleri bir cümle bir yana, bir kelime dahi şiddetle engelleniyorsa, burada gerçeğin ortaya çıkmasından korkanların olduğunun  resmidir!

Çünkü ?gerçek insanı özgür kılar? istenende zaten bizlerin özgür olmaması!

Muzaffer TEKİN

21 Ağustos 2012 / Silivri

Share

Yorum yok

VATANSEVER DERNEKLER (!)

İki binli yılların başlarında, ulusal bağımsızlık mücadelemizin sembolü olmuş, milletimiz ile özdeşleşmiş sembol ve isimler adı altında bir takım dernekler kurulmuştur. Kuva-i Milliye, Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Harekatı bunlardan ilk akla gelenlerdir. Birkaç ay izlediğim V.K.G.B.H.?nin bende oluşturduğu izlenimi çevremdeki insanlara şu cümleler ile ifade etmiştim;

?Bu derneklerin bir kısmı, bir takım odaklar tarafından pompalanıyorlar. Belirli bir ivme kazandırıldıktan sonra, karalama faaliyetlerine başlanacak ve toplumun gözünden düşürülecek. Bundan sonra dürüst ve iyi niyetli faaliyet gösteren derneklerde şaibe ile anılacakları gibi en önemlisi de, bu değerler maalesef bir daha telafisi zor bir şekilde itibar  kaybına uğrayacaklardır?

Nitekim yıllardır süren soruşturmalar ve kovuşturmalar sürecinde bu amaçla kurulmuş olan dernekler ve mensupları cadı kazanına atılarak kurunun yanında yaşlarda yakıldı. İnançlar ve değerler alt üst edildi, iyi niyetle ve samimi vatanseverlik duyguları ile faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve yöneticileri de büyük zararlar gördüler.

13.Ağır Ceza Mahkemesinde yakın zamanda tanık olarak dinlenilen, M.İ.T. Kontrterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür, ulusalcı hareketlerin arkasında ismini vermediği bir M.İ.T. müsteşar yardımcısının olduğunu ifade etti. Bu son derece önemli ?itiraf? her nedense dikkatlerden kaçırıldı!

Mehmet Eymür?ün bu ifadesi benim konu ile ilgili tespitimi doğruluyor düşüncesindeyim. Takdir, siz okuyucuların.

Muzaffer Tekin

20 Temmuz 2012 / Silivri

Share

Yorum yok

YANDAŞ MEDYA?DA BU TELAŞ NİYE?

Özel yetkili mahkemelerin kaldırılacağı haberleri üzerine, cemaatin medya organlarında büyük bir telaş baş gösterdi ve günlerce devam etti. Önce kudurdular, şimdilerde duruldular. Bizi şaşırtan ise, söz konusu mahkemelere kucak dolusu methiyeler düzmeleri idi.

Vicdanı hür, kalemini satmayan aydın beyinler, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıktıkları için birer birer Ergenekoncu ilan edilip, hapishanelere tıkılır iken, cemaat medyasının, bugün ülkede yargıya olan güveni %30 lar?a düşüren mahkemeleri alkışlamaları, dahası ?Menfur Danıştay saldırısını, Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesi türban kararı karşısında verilen tepki ile işlendi? demesine rağmen bunu ?Ergenekon örgütünün azmettirdiğini özel yetkili mahkemeler açığa çıkardı?  diyebilecek kadar kesin bir dil kullanarak kamuoyunu yanılttıkları gibi, adil yargılamayı etkileme dahil Cumhuriyet hukukunu yok saymaları hem kendi hukuklarını inşa ettiklerini, hem de bunca yıldır neden tutuklu olduğumu ziyadesiyle ortaya koymaktadır.

Yıllardır yürütülmekte olan davalara hiçbir hukuki ve ahlaki gerekçe olmadan müdahale eden bu yayın organları işlerine gelmeyen mahkeme kararlarını yok saymışlar, kendilerinden olmayan yargı mensupları aleyhine de hayâsızca saldırılar gerçekleştirerek tertiplere destek vermişlerdir. Bilindiği, üzere menfur Danıştay saldırısına ismim karıştırılmış olup, en kısa sürede ?takipsizlik? kararı ile aklanmış ve iddianamede ise tek satır ismim geçmemiştir.

Rövanşist duygular ile, ismim bu sefer de Ümraniye soruşturmasına dâhil edildikten sonra, Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesinin menfur Danıştay saldırısı ile ilgili kovuşturması tamamlanmış, gerekçeli kararında ise Ergenekon adı verilen, henüz varlığı tespit edilememiş bir örgüt kapsamında tutuklanan insanlar ile de irtibat olmadığını kesin bir dille açıklamıştır.

Peki, ne oldu da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, burada özel yetkili 13.Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan Ümraniye kovuşturması ile birleştirildi? Cevabı gayet basit; Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmuş bir partiyi aklamak için! Bu uğurda tüm devlet aygıtı seferber edilmiş, asıl örgütün ?köprü? personeli ve ?medya? görevlileri devreye sokulmuş, menfur Danıştay saldırısından müebbet hapis cezası almış olan Osman Yıldırım Ergenekon savcılarına sunulmuştur!…

11.Ağır Ceza Mahkemesinin kararı henüz Yargıtay aşamasında iken Ümraniye soruşturmasını yürüten savcıların iddianamelerinde, iddia edilen örgüt?e ?araç suçlar? olarak Cumhuriyet gazetesine bomba atılması ve menfur Danıştay saldırısını yapıştırmaları dolayısıyla bir başka mahkemenin kararını yok saymaları her halde dünya hukuk tarihinde bir ilk olsa gerek!

Muzaffer Tekin

1 Temmuz 2012 / Silivri

Share

Yorum yok

TAYYAR NEDEN KAÇTI?

“Asrın Davasında İbretlik Bir Tanık !”

Ümraniye soruşturmasında savcılara tanık olarak ifade veren Şamil Tayyar, yargılamayı yapan 13.Ağır Ceza Mahkemesinin huzurda tanık olarak dinlenmesi için almış olduğu karara ; “Milletvekili olduğum için zamanım yok, göndereceğiniz sorulara talimat ile cevap verebilirim” şeklinde yanıt verdi!

Adına Ergenekon denilen soruşturma ve kovuşturma sürecinde yazdığı mesnetsiz yazıları ve bir bilirkişi edası ile kanal kanal dolaşıp toplumu manipüle eden Tayyar ayrıca Danıştay saldırısının Ümraniye kovuşturmasına bağlanmasında önemli rol oynamış ve bu performansı kendisine meclis kapılarını açmıştı.

Yapmış olduğum savunmalarımda, asıl örgüt sanal örgüt üzerinden aklanmaya çalışıyor derken, bu operasyonda asıl örgütün medya ayağındaki provokatörlere de dikkat çekmiştim.

Gerçekte Şamil Tayyar’ın iddia ettiği örgüt bugün tutuklu olan insanlardan meydana gelmiş olsa idi, Tayyar göğsünü gere gere mahkeme huzuruna çıkar ve bu örgütün açığa çıkarılması için yargıya katkıda bulunurdu!

Şamil Tayyar’ın tanıklıktan kaçmasının iki nedeni vardır ;

Birincisi, yıllardır varlığını iddia ettiği örgüt davasından yargılanan masum insanlarla, yapmış olduğu yalan ve düzmece haberlerinden dolayı yüzleşmekten korkmakta ve  mahkemeye iftiradan öteye gitmeyen somut bir delil  sunamayacağı için açıkça kaçmaktadır!

İkinci olarak da , Asıl örgüt’ün medya ayağındaki görevlisinin deşifre olma korkusudur!

Muzaffer Tekin

14 Ağustos 2012 / Silivri

 

Share

Yorum yok

Bağımsızlık ve Adaletin Gölgesinde, Milletin Mesud olduğu Bayramlar Özlemiyle…

Share

Yorum yok

DAĞ YÜREKLİ, SENİ UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ! RUHUN ŞAD OLSUN…

 (23 Kasım 1881 – 04 Ağustos 1922)

Türk Tarihinin Büyük Kahramanı Şehit ENVER PAŞA’yı Şehadetinin 90. yılında Saygıyla Anıyoruz…

Share

Yorum yok

Kıbrıs Barış Harekatının 38. Yılı Kutlu Olsun

KAHRAMAN ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ MİNNET VE SAYGI İLE ANIYORUZ…

Share

Yorum yok

HRANT DİNK?İ KİM ÖLDÜRTTÜ ?

Değerli okuyucular, yıllardır varlığı henüz tespit edilemeyen bir örgüt aldatmacası ile topluma ?cambaz?a bak? yaptırılıyor.

Kendi iç organlarındaki kir?in farkında olanlar, bağırsaklarımızı temizliyoruz nidaları ile neredeyse doğal afetleri dahi iddia edilen örgüt?e fatura etme gayretiyle, siyasi geleceklerinin rant hesaplarını yaparlarken masum insanlara da ahlaki ve hukuki olmayan gerekçelerle saldırıyorlar.

Bu günlerde, menfur Danıştay saldırısını, Ümraniye soruşturmasına bağlanmasındaki sürecin aynısı Hrant Dink davasının mahkeme kararından sonra yaşanmaya başlanmıştır.

Aklıselim her insan ülkemizde yaşananları çok iyi analiz edebilmekte ?Asıl Örgüt?ün, ?Sanal Örgüt? yaratarak her türlü kirli plan ve eylemi ona fatura etme gayreti içinde olduğunu algılayabilmektedir.

Hukuk pozitif bir bilimdir, temenni, niyet, tasavvur, tahmin ile sonuca varmaz! Onun için geçerli olan ?maddi delillerdir?. Buna göre karar vermeyen yargıçlar büyük vebal altına girerler.

?Örgüt var ama delillere ulaşamadım? diyebilen bir hukukçunun, öncelikle kendi şahsını şaibe altında bırakacağını düşünmekteyim.

Hrant Dink davasının gerekçeli kararında yer alan şu ifadeler dikkat çekmektedir;

1-      Erhan Tuncel?in Yasin Hayal?e Hrant Dink?ten ve yazılanlardan bahsettiği ve cinayet fikrinden bahsettiği savunmalardan anlaşılmıştır.

2-      Erhan Tuncel, Yasin Hayal?e Dink?i ya istihbarattan aldığı görevle ?ya da tespit edemediğimiz?  azmettiricilerden almış olduğu görevle hedef gösterdi!

3-      Bu eylemde sanıkları seçen kişiler, yine sanıkları çok özel seçmişlerdir. Sanıklar genel olarak ?Türk-İslam düşüncesini? kendilerine rehber edinmiş, Alperen ocaklarına giden ya da geçmişte ocak?ta görev yapmış, yani organik bağı olan kişilerden seçilmişlerdir.

O halde şu soruların cevabını bilmek hakkımız değil midir?

1-      Savcı karar aşamasına gelinceye kadar örgüt?ten bahsetmez iken, karar duruşmasından önce Ergenekon örgütünün bu cinayetin arkasında olduğunu ifade etmiş, lakin somut delillere ulaşamadığını vurgulamıştır! Somut delil yok ise, savcıya Ergenekon örgütünü azmettirici ki, henüz Ergenekon diye bir örgüt?ün varlığı tespit edilememişken, bunu söyleten irade kimdir?

2-      Gerekçeli karardan, Erhan Tuncel?in Yasin Hayal?i azmettirdiği savunmalar baz alınarak kesin bir dille ifade edilmesine rağmen niçin hakkında beraat kararı verilmiştir?

3-      İstihbarat elemanlarının görevi eylemleri önlemek değimlidir? Yaklaşık bir yıl öncesinden Hrant Dink?in katledileceği nerede ise Trabzon?daki kahvelerde konuşulur iken Erhan Tuncel?in bağlı olduğu birimler niçin bu cinayeti engellememişlerdir?

Mahkeme, gerekçeli kararında Erhan Tuncel?in istihbarat organından aldığı görevle mi Hrant Dink?i hedef gösterdi tezini kuvvetlendirecek somut olgu, Dink?in öldürülmesi gerçeğidir. Yoksa yukarıda arz ettiğim gibi bu eylem mutlak önlenirdi.

4-      Mahkemenin diğer bir tez?i ise tespit edemediğimiz azmettiricilerden dolayımı Erhan Tuncel aldığı görevi Yasin Hayal?e iletti? Bu durumda Erhan Tuncel?in iki grup tarafından kullanılmış olduğu gerçeği akıllara gelir. 1.grup: Yasal güç, devletin istihbarat birimleri. 2.grup: Mahkemenin ulaşamadığı, ?azmettirici? olarak tanımladığı yasa dışı güç.

Böyle bir düşünce tarzı, Erhan Tuncel?in iki grup tarafından aynı gaye için aynı zaman diliminde görevlendirildiğini güçlendirir. Emniyet istihbarat birimlerinin Hrant Dink?in öldürüleceğini bildiği gibi, mahkemenin bulamadığı ve azmettirici olarak tanımladığı yasa dışı güçte Hrant Dink?in öldürüleceğini biliyor. Çünkü ortada Hrant Dink?in öldürülmesi için gerekli alt yapıyı yapan tek kişi var o da Erhan Tuncel. Tuncel?in, Hrant Dink?İ hedef gösterdi ifadesinin bana ait olmadığını, mahkemenin gerekçeli kararında  yer aldığının altını çizmek istiyorum.

Varlığı tespit edilemeyen bir örgüt, şayet Erhan Tuncel?i kullanmış ise Erhan Tuncel?in bu yasadışı yapıyı emniyet istihbarat birimlerine bildirmemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Çünkü Tuncel?in öncelikle yasal güçlerin kontrolünde olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu durumda bilinmeyen azmettiriciler hem açığa çıkarılmamış, hem de Hrant Dink?in öldürülmesi engellenmemişse yasal ve yasal olmayan yapılanmaların eylem birliği içerisinde oldukları fikri güç kazanmaz mı? Böyle bir yapılanma, asıl örgüt dediğim ?Gladyo?dur.

Erhan Tuncel hüküm giymiş olsaydı, arkasında ki güçleri deşifre eder miydi? Acaba bunun önlenmesi için mi beraat kararı verildi diye düşünmeden edemiyorum. Zira (0) Sıfır delil ile insanlar yıllarca tutsak ediliyor iken, gerekçeli karar ile de azmettirici olduğu somutlaşan Erhan Tuncel?in özgürlüğüne kavuşturulmasını manidar buluyorum!

Kaos yaratmak amacıyla, Hrant Dink seçilmiş, ölümü bir takım odaklar tarafından planlı olarak teşvik görmüştür. Bu sonucu, kim ki yıllardır istismar ediyor, hedef saptırıyor, onları izleyerek asıl örgüt?e ulaşılabileceğini ısrarla vurguluyorum.

Saygılarımla

Muzaffer Tekin

25 Mart 2012 – Silivri

 

 

Share

Yorum yok

Talip Doğan Karlıbel adlı müfteriye Hannover’den tokat gibi yanıt !

Bilindiği üzere, Talip Doğan Karlıbel adlı müfteri Muzaffer Tekin hakkında çeşitli iddialar da bulunmuş ve bu iddialarını da  Alman devletinden elde ettiğini belirttiği sözde bir takım  resmi evraklarla ispatlamaya çalışmıştır. F tipi basın yayın organları da kapılarını ardına kadar bu şahıs’a açmış, yapmış oldukları programlarda hep birlikte haysiyet cellatlığına soyunarak Muzaffer Tekin aleyhinde  son derece ağır ithamlarda bulunmuşlardır. İddiaların sahibinin geçmişi ve söz konusu belgelerin doğruluğu araştırılmadan hadiseye mal bulmuş mağribi gibi atlayan misyon gazetecileri en ufak bir vicdani kaygı duymadan itibar infazlarını milyonlarca izleyici karşısında icra etmişlerdir.

Defalarca yapmış olduğumuz başvurular neticesinde, 13.Ağır Ceza Mahkemesinin talebi doğrultusunda Almanya, Hannover Savcılığı Karlıbel’in ileri sürdüğü iddia ve belgelere yanıt vermiş ve henüz tarafımıza ulaşmıştır.

Fazla sözü uzatmadan aşağıda Muzaffer Tekin’in konu ile mahkemede yaptığı konuşma ve söz konusu resmi belgeleri yayınlıyor, takdiri yüce Türk milletine bırakıyoruz.

13.Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına / Silivri

 

Sayın Başkanım, Değerli Üyeler;

Duruşmaların başladığı ilk günden bu güne kadar, bana kimse gerçek bir hukuk devletinde, değil terörist muamelesi yapmak, bir gün bile özgürlüğümü elimden alamaz diye haykırıyorum.

Ama ne yazık ki! 3,5 yılı bulan yargılama sürecinde de gözetime alınıp şüpheli yapıldığımız dönemlerde ki bir kısım siyasilerin, bir kısım bürokratların ve görevli medyada yazar çizer diye tanımlanan geçmişi ve bugünü karanlık kişilerin atf-ı cürümleri aynen devam etmiş, bu günlerde ise anlaşılmaz bir ivme kazanmıştır.

Malum medya organlarındaki ibret tablosu şudur; Savunmalarımız göz ardı edilerek menfur Danıştay saldırısının nihai kararı verilmiş ve bizlerinde infazları yapılmıştır!

O halde mahkemenizin işlevi nedir? Yaptığınız yargılama göstermelik ve bir anlam ifade etmiyor mu?

Yoksa sizlerde medya operasyonları ile özgürlükleri ellerinden alınıp, iddianame formatında yazdırılan kitaplar ile önceden haklarında sevk maddeleri yazılıp iddianamelerde de bire bir bunlara sadık kalınarak haklarında yıllardır kuvvetli suç şüphesi yaratılan insanları bugünlerde aynı merkezlerden gelen mesajlar ile mi suçlu ilan edip infaz kararlarını vermek niyetinde misiniz? Değilse, artık bunlara hadlerini bildiriniz!

Muzaffer Tekin gerçeğini beni tanıyanlar çok iyi biliyorlar. Hakkımda kuvvetli suç şüphesi oluşturmak adına görevlendirilenlerin gerçek kimliklerini de ben bu süreçte yaşayarak öğrendim.

Asıl örgüt görevlilerinin bizler hakkında yapmış oldukları yoğun bilgi kirliliğinden ne yazık ki bazı hukuk adamlarının da yanılgı içerisine itildiklerini, algılarında peşinen suçlu profilleri yaratıldığını düşünüyorum.

Savunma amaçlı sunum ve taleplerimde, kovuşturma süreci ve öncesi benim şeref ve onuruma ahlaksızca saldıranlara hiçbir hukuki yaptırım uygulanmadığı için ben bireysel mücadelemi veriyorum. Bu ajan provokatörler hakkındaki tespitlerimde hiç yanılmadığım bugün net olarak ortaya çıkmıştır!

Kendi meslektaşları dahi bunların gazeteci olarak anılmalarından utandıklarını sıkça dile getirirlerken rant paylaşım savaşında birbirine düşen kiralık kalemler seviyesiz tartışmalarında muhbirlik ve ajanlık ithamları ile kendi ipliklerini pazara çıkarmışlardır!

Namuslu, onurlu bir insanı ahlaksız ve iffetsiz olaylara malzeme yapamazsınız. Ama ar damarı çatlamış bir insanda onur, namus ve şeref gibi mevhumlar olmadığından onlar her türlü tertibin aracı olurlar. Hem de en kutsal değerler üzerine huzurda yemin ederler, gözünüzün içine baka baka yalan söylerler, iftira atarlar. Bundan da nebze olsun utanmazlar. Çünkü öyle bir duyguları kalmamıştır!

Bunun örneklerini bu mahkeme huzurunda yaşadık. Son örneği de Talip Doğan Karlıbel?dir. Tanık ifadesinden sonra da kanal kanal dolaşarak atf-ı cürümlerini halen sürdürmektedir. Karlıbel?in yalancı, sahte evrak düzenleyicisi ve iftiracı olduğu iddianame hazırlanmadan yapılan resmi yazışmalar ile somutlaşmasına rağmen hakkında yasal işlem yapılmaması, bir nevi dokunulmazlık zırhına büründürülmesi cüretkarlığını arttırmaktadır.

Yalan: Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı söylenen sözdür.

İftira: Birine aslı olmayan bir suç yüklemedir. Hukuki yaptırımı olduğu gibi dinimizce de bir insan öldürmekten daha büyük vebali vardır.

Talip Doğan Karlıbel kadar, onu pazarlayanlarında hem hukuki hem de vicdani sorumluluklarının çok büyük olduğunu hatırlatmak isterim.

2007 yılında Karlıbel?e yazdırılan paçavra kitap ile şahsıma iğrenç iftiralar attırıldı. Asıl örgütün medya ayağında ki ajan provokatörleri ise bunları gazete ve dergilerinde doğruluğunu araştırma gereği duymadan büyük bir şehvetle yayınladılar. Zaten araştırmacı bir yazar veya gazeteci böyle bir ahlaksızlığın tarafı olmaz!

Talip Doğan Karlıbel?in 20 Ocak 2012 tarihli 210.celsedeki tanık sorgusunda, üye hakim Sedat Haşiloğlu Taraf ve Sabah gazetelerinde çıkan bu haberleri kendisine sorduğunda da utanmadan aynı iftiralarını yinelemiştir. Üye hakim Haşıloğlu?nun dava dosyasına vakıf olduğunu, konu ile ilgili yazışmalardan bu şahsın iftira attığını gayet iyi bildiğini, müfterinin atf-ı cürümlerinin bir kez daha tescil edilmesi adına sorgulama yaptığını düşünüyorum.

Tertip heyeti Talip Doğan Karlıbel?e 2007 de yazdırdığı kitap ile şahsımı itibarsızlaştırmak istemiş, bir örgüt yöneticisine uygun son derece kirli bir profil çizmeyi amaçlamış, lakin Alman resmi makamlarından gelen belgeler oyunlarını bozmuştur!

İnsan olma erdemini tadamayanların ahlaklı olmaları düşünülemez. Bunun içindir ki bu kez, sahte belgeler koltuğunun altına sıkıştırılan Talip Doğan Karlıbel  11 Haziran 2008 günü İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilerek, şahsım ve aynı davada yargılandığımız bir kısım insanlar karalanmak istenmiştir.

Bu sahte belgeler iddianame hazırlanmadan basında, özellikle de ?Aktüel? isimli bir dergide ?Ergenekon?un Uyuşturucu Trafiğini Alman İstihbaratı Çözdü? başlığı ile yayınlanmış, içeriğinde kendi bulanık ve kirli geçmişlerine yakışacak iftiralar ile Muzaffer Tekin rencide edilmek istenmiş, iddianame eklerine konarak da bugüne kadar mahkemeniz meşgul edilmiştir.

Bu davanın görülmeye başlandığı ilk günlerde Sn. Savcı M. Ali Pekgüzel; ?Biz, soruşturma gizliliğine dikkat ettik demişlerdi? O halde, bu sahte evraklar ile size gelebilme cesareti gösteren Karlıbel ve onun arkasındakileri araştırırsanız, bunları basına sızdıranlara da, asıl örgüt?e de ulaşırsınız.

Benim, kendimden en küçük bir şüphem olmadığını sıkça ifade ediyorum. Mahkemenizin de Muzaffer Tekin hakkında en küçük bir şüphe duymaması adına ?İddia makamı, iddiasını ispat ile mükelleftir? kolaycılığına kaçmayarak, şahsım ile ilgili tüm iddiaların araştırılması için taleplerde bulunuyorum.

Talip Doğan Karlıbel?in müfteri olduğunun tescil?i için mahkemeniz vasıtası ile hakkımdaki atf-ı cürümlerin araştırılması maksadı ile yetkili Alman makamlarına 04 Ocak 2012 tarihinde göndermiş olduğunuz yazınızın cevabının 07 Mart 2012 tarihinde mahkemenize ulaştığını öğrenmiş bulunuyorum.

T.C. Adalet Bakanlığı, Almanya yetkili makamlarının göndermiş olduğu Almanca orijinal belgeler için ?Resmi olmayan tercüme? ibaresi ile şahsımı ilgilendiren hususta aşağıdaki bilgileri vermiştir;

?İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi ek talebinde yalnız Yılmaz Tavukçuoğlu ve Muzaffer Tekin arasındaki telefon konuşma kayıtlarının ve diğer belgelerin gönderilmesini talep ettiği için, talep yetkili Niedersachsen Eyalet Adalet Dairesine gönderilmiştir.

Talebin ve özellikle talebe ekli Niedersachsen Eyalet Kriminal Dairesinin 20 Kasım 2003 tarihli notunun incelenmesinde söz konusu notta bir ?Yanlışlık, tahrifat? olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemenin diğer ayrıntıları konusunda Hannover Savcılığının 15.09.2011 tarihli rapor suretine bakılabilir.

İstenilen evrak mevcut olmadığı için talep yerine getirilememiştir!… (Getirilememektedir)

Sayın heyet; sizce bu açıklama yeterlimi bilmiyorum. Orijinal Almanca metinlerin tamamını tercüme ettirip inceleyebildiniz mi?

Talip Doğan Karlıbel?in savcılık makamına sunduğu belgeler için ?yanlışlık?, ?tahrifat? ifadelerinin çok masum kalacağını düşündüğümden ve bu süreçte güven duygularım çok zedelendiğinden Noter yetkili, Yeminli Tercüme Bürosuna Almanya yetkili makamlarından gelen belgelerin Türkçe çevirisini yaptırttım. Netice beni yanıltmadı. Bunu şimdi dikkatinize sunuyorum;

1-Alman Federal Hukuk Müdürlüğünün, T.C. Büyükelçiliği Rungestr 9 10179 Berlin-Mitte adresine gönderdiği resmi yazı.

2- Hannover savcılığı (Yönetici Yüksek Savcılık) Aşağı Saksonya Adalet Bakanlığının, Federal Hukuk Bürosuna gönderdiği resmi yazı.

3-Aşağı Saksonya Eyalet Ağır Ceza Dairesinin Raporu.

Arz ettiğim resmi belgelerden anlaşılacağı üzere, Alman İstihbaratı, Olmayan Bir Örgüt?ün Uyuşturucu Trafiğini Çözmek Gibi Bir Gafletin İçerisinde Olmamıştır!

Fakat Almanya Adli Mercileri, maddi deliller ile asrın davası denilen lakin asrın en büyük komplosunun tanığı Talip Doğan Karlıbel?in, s…r ve müfteri olduğunu mahkemenize bildirmiştir.

İddianamenin birçok yerinde bu sahtekârın tanık ifadesi ile beni karalamak yanılgısına düşen iddia makamı, bu iddialarını vicdani ve mesleki sorumlulukları gereği çekmek mecburiyetindedir.

Sonuç ve Talebim

Talip Doğan Karlıbel hakkında 214.celsede yapmış olduğum talebim bu resmi yazı ile karşılanmış, Sn. Savcı Mehmet Ali Pekgüzel?e sahte belge vermiş olduğu gibi huzurunuzda da iftira attığı tescil edilmiştir.

 • Yalan Tanıklık T.C.K. Md. 272
 • Yalan Yere Yemin Etme T.C.K. Md. 277
 • Resmi Belgede Sahtecilik T.C.K. Md. 204
 • Resmi Belgeyi Bozmak T.C.K. Md. 205
 • İftira T.C.K. Md. 276

Suçlarını işlediği resmi belgeler ile somutlaşan, Talip Doğan Karlıbel hakkında iddia makamı ve mahkemenizin gereğini yapmak, şahsi ve mesleki onurunuz olduğunu düşünüyorum.

Bugün ben her zaman ifade ettiğim gibi, yalnızca doğruyu ve gerçeği söylediğimi ispat etmiş olmanın huzur ve onurunu yaşıyorum.

Saygılarımla

Muzaffer Tekin

225.celse / 27 Nisan 2012

Ekler

Ek-1  Almanya Federal Hukuk Müdürlüğünün resmi yazısı

Ek-2  Aşağı Saksonya Adalet Bakanlığının resmi yazısı

Ek-3  Aşağı Saksonya Eyalet Ağır Ceza Dairesinin raporu

(Konuyla ilgili tüm detayları öğrenmek için lütfen aşağıdaki link’i tıklayın.)

https://www.muzaffertekin.com.tr/?page_id=709

Share

Yorum yok

Bu Toprakları Vatan Yapan Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz…

Share

Yorum yok